utorok 31. januára 2023

Radíme: Ako rozoznať falzifikáty eura

Národná banka Slovenska (NBS) zverejnila na svojich webových stránkach aktuálne informácie o falzifikátoch eurobankoviek a euromincí zadržaných na území Slovenskej republiky v minulom roku. Pripomína tiež, že aj keď sa potvrdila prevažne dobrá kvalita zadržaných falzifikátov eurobankoviek, je možné ich odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť. Inak je to pri eurominciach, kde ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou až veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Pre verejnosť je tak  odhaliť falzifikát pomerne náročné.

V roku 2022 bolo v Slovenskej republike zadržaných celkom 771 kusov falzifikátov eurových bankoviek, čo je približne o tretinu menej než v roku 2021 a najmenej od zavedenia eura. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných 751 kusov (97,4 %). V roku 2022 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR a 20 EUR. Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V roku 2022 bolo na území Slovenska zadržaných tiež 2.580 kusov falzifikátov eurových mincí, čo je o 62 % viac než v roku 2021. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (93,7 %). Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných 2.315 kusov (89,7 %). Najdostupnejšou pomôckou na rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane. Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.