utorok 13. júna 2023

SR: Nové byty v 1. štvrťroku 2023

V prvom štvrťroku 2023 bolo na Slovensku podľa štatistického úradu skolaudovaných 4.578 bytov, čo predstavuje o 12,3 % viac ako v rovnakom čase pred rokom. Súčasne to bol výrazne, o 17 % vyšší počet bytov ako v priemere počas prvých kvartálov piatich rokov pred pandémiou. Väčšinový, až 70 % podiel tvorili byty v rodinných domoch.

Medziročný prírastok dokončených bytov zaznamenalo až 7 z 8 krajov SR, v štyroch išlo o dvojciferný rast. Najvyšší medziročný relatívny prírastok – o viac ako dve tretiny sa prejavil v Banskobystrickom kraji. Dlhodobo však ide o región s nízkym tempom výstavby. O viac ako tretinu vzrástla nová výstavba v Bratislavskom kraji, kde počet novopostavených bytov znova prekročil 1.000. Región okolo hlavného mesta SR má stále najvyšší počet dokončených bytov, v 1.štvrťroku sa na dokončenej výstavbe v SR podieľal 22 %. Dvojciferné rasty zaznamenali tiež Košický a Prešovský kraj. Menej bytov ako pred rokom sa dostavalo iba v Nitrianskom kraji. Počty dokončených bytov v 1. štvrťroku 2023 boli súčasne až v siedmych krajoch vyššie ako v priemere počas rokov pred pandémiou. Najvýraznejší, takmer trojštvrtinový nárast zaznamenal Trenčiansky kraj. V porovnaní s priemerom rokov pred pandémiou klesol počet bytov len v Bratislavskom kraji, aktuálne hodnoty boli nižšie o takmer 17 % ako v priemere počas prvých štvrťrokov pred pandémiou.

Aj počas prvého štvrťroka 2023 pretrval trend spomaľovania začiatku výstavby nových bytov. Celkovo sa začalo stavať 3.681 bytov, čo bolo o 15,4 % menej ako pred rokom. Počet vydaných stavebných povolení na výstavbu bytov dvojciferne zaostával aj za päťročným priemerom predpandemického obdobia. Z celkového počtu začatých bytov tvorili väčšinu (74 %) rodinné domy. Úbytok celkového počtu začatých bytov bol dôsledkom výraznejších poklesov začatých bytov v bytových domoch. Počet začatých bytov medziročne klesol v 5 z 8 krajov Slovenska, najdynamickejšie – o viac ako polovicu, v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. O viac ako 20 % poklesli vydané stavebné povolenia ešte v Košickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Z troch krajov s nárastom počtu začatých bytov, najvýraznejšia zmena nastala v Nitrianskom kraji, kde medziročne pribudli dve tretiny stavebných povolení. Ku koncu marca 2023 bolo na Slovensku rozostavaných takmer 80-tisíc bytových jednotiek, čo bolo rovnako ako pred rokom a súčasne o takmer 13 % viac ako v predpandemických rokoch. Najviac bytov vo výstavbe bolo v Bratislavskom, Žilinskom a Trnavskom kraji.