streda 14. júna 2023

SR: Pôžičku alebo úver majú dve pätiny Slovákov

Pôžičku či úver má podľa tohtoročného prieskumu KRUK Česká a Slovenská republika viac než tretina Slovákov (40 %), a to výrazne častejšie muži (45 %) ako ženy (36 %). Najčastejšia výška pôžičky je 4.000 až 40.000 eur (35 % respondentov), pričom ženy a muži si požičiavajú približne rovnaké sumy. Slováci si požičiavajú peniaze najmä v produktívnom veku, ale napríklad vo vekovej skupine nad 65 rokov má úver takmer tretina respondentov prieskumu (31 %), čo je skoro trikrát viac ako v roku 2021. Podiel respondentov s pôžičkami a zároveň záväzkami po splatnosti sa pritom v porovnaní s rokom 2021 zvýšil len mierne (z necelých 59 % na 64 %), vzrástlo však percento seniorov, ktorí sa zadlžili pre potreby iného príbuzného – z necelých 6 % na 17 %.

V porovnaní s podobným prieskumom v roku 2021 sa počet Slovákov s pôžičkami a úvermi znížil – pred dvoma rokmi to bolo vyše 46 % respondentov. Podľa predchádzajúceho prieskumu si ženy požičiavali častejšie (45 %), ale menšie sumy.  Pôžičky do 800 eur si berú najmä Slováci vo veku 18 až 24 rokov (46 % respondentov), pričom v roku 2021 malo úver v tomto rozpätí len 35 % mladých respondentov. Úvery nad 40 tisíc eur majú najmä osoby vo veku 25 až 44 rokov, ale pôžičky od 4 tisíc do 40 000 eur má bezmála 44 % Slovákov vo veku 55 až 64 rokov (v roku 2021 to bolo 16 %).  Podiel zadlžených Slovákov sa príliš nemení s dosiahnutou úrovňou vzdelania, ale výrazne častejšie sa zadlžujú obyvatelia Bratislavského kraja (50 % respondentov) a po nich obyvatelia Prešovského kraja (47 %). Najmenej ľudí s úvermi žije v Banskobystrickom kraji (32 %). „Podiel osôb s pôžičkami a úvermi rýchlo rastie s výškou osobných príjmov, resp. príjmov domácnosti. Výrazne častejšie sa zadlžujú zamestnanci vo finančných službách, poisťovníctve a zdravotníctve. Pravdepodobne to súvisí s väčšou ochotou a schopnosťou pracovníkov s nadpriemernými príjmami investovať napríklad do vlastného bývania,“ konštatuje Jaroslava Palendalová.

Slováci si najčastejšie požičiavajú na bývanie, najmä na výstavbu alebo kúpu domu či bytu (39 %) a na rekonštrukciu obydlia (26 %), ktorú však prekvapivo financujú výrazne viac ženy (takmer 32 %) ako muži (22 %). Nasleduje nákup auta s 21 %, kde prevládajú mladší ľudia, a s pribúdajúcim vekom rastie podiel úverov na bývanie. Pokiaľ ide o účel pôžičiek, aktuálny prieskum nezistil žiadne významné odchýlky od výsledkov v roku 2021, s výnimkou pôžičiek na úhradu pravidelných účtov, akými sú nájom a energie, kde zaznamenal nárast z 5 % v roku 2021 na tohoročných 9 %. „Náš prieskum zároveň ukázal, že až 64 % ľudí s pôžičkami má aj nejaké záväzky po splatnosti. Okrem toho nemalú časť úverov, skoro 11 %, si Slováci berú na splatenie iných dlhov. Robia to, žiaľ, najmä ľudia v seniorskom alebo dôchodkovom veku, ktorí majú spravidla problémy so splácaním svojich záväzkov. Seniori nad 65 rokov si tiež najčastejšie zo všetkých požičiavajú peniaze na pokrytie potrieb iného člena domácnosti, čo je veľmi riskantný krok a často sa stretávame s prípadmi, keď rodinní príslušníci nedodržia sľuby, nesplácajú svoje záväzky a seniori sa dostanú do existenčných problémov,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová. Úvery na pokrytie neočakávaných výdavkov, ako aj na lieky, potraviny, dovolenku či darčeky si Slováci berú len v minimálnej miere.