piatok 16. júna 2023

SR: Inflácia v máji 2023 klesla

Inflácia na Slovensku v máji 2023 klesla podľa Štatistického úradu SR na úroveň 11,9 % najmä vplyvom opätovného zavedenia dotácií obedov v školách aj škôlkach amedziročným poklesom cien pohonných hmôt o takmer 15 %. Zdražovanie potravín pokleslo k 22 % a bývania s energiami a službami k 11 %, čo bola najnižšia hodnota od januára 2022. Pri májovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 11,9 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 12,9 % a čistá inflácia hodnotu 10,1 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia a čistá inflácia hodnotu zhodne 0,3 %.


Májová inflácia 11,9 % prestavuje úroveň z apríla minulého roka. Medzimesačne spotrebiteľské ceny tovarov a služieb dokonca klesli o 0,1 %, čo bolo prvýkrát od decembra 2020: ceny pohonných látok klesli o 2,6 % a dopravných služieb o 3,1 %, čo znížili ceny za celý odbor doprava o 1,5 %. V dôsledku opätovného zavedenia dotácií na stravovanie v materských a základných školách od mája 2023 sa znížili ceny v závodných jedálňach o 15,1 % (v prvom stupni základných škôl), čo malo za dôsledok medzimesačný pokles cien v celom odbore reštaurácie a hotely o 4,5 %. Výraznejšiemu poklesu bránili stále rastúce ceny potravín, ktoré v máji medzimesačne zdraželi o 0,4 %: mäso o 0,8 %, ovocie o 3,1 %, oleje a tuky o 0,8 % (zvýšením cien masla a margarínu). Naopak, druhý mesiac klesali ceny mlieka, syrov, vajec, v máji o 0,3 % (poklesom cien mlieka a bryndze), ako aj ceny zeleniny o 1,2 %. Z nealkoholických nápojov boli nižšie ceny minerálnych vôd. Ceny v odbore bývanie a energie zostali medzimesačne na aprílovej úrovni, klesli ceny tepelnej energie o 0,2 %, pevných palív o 0,4 % a naopak, vzrástli ceny údržby a opráv obydlia, služieb týkajúcich sa obydlia. Zvýšili sa ceny alkoholických nápojov, tovarov a služieb na údržbu domácnosti, služieb zubných lekárov, rekreačných a kultúrnych služieb, ubytovacích služieb, služieb osobnej starostlivosti, či odevov a obuvi.

Medziročná inflácia sa znížila na 11,9 %, spomaľovanie rastu cien sa udržalo tretí mesiac, pričom klesli iba ceny v doprave o 3,3 % najmä poklesom cien pohonných látok, ktoré boli medziročne lacnejšie o 15,3 %. Rast cien v odbore bývanie a energie bol aktuálne v máji na hodnote 10,9 %, plyn bol medziročne drahší o 11,6 %, tepelná energia o 19,3 % a pevné palivá o 38,9 %. Dlhodobý vplyv rastu cien stavebných materiálov sa prejavuje v imputovanom nájomnom, to v máji zaznamenalo medziročný rast o 8 %, čo bola najnižšia hodnota od augusta 2021.Ceny potravín nepretržite rastú už tretí rok. V máji medziročne stúpli o 21,9 %, čo sú hodnoty z letných mesiacov minulého roka. Tempo rastu sa spomalilo druhý mesiac, avšak ceny vyššie o viac ako 20 % sa stále udržali: ceny mäsa o 20,2 %, chleba a obilnín o 21,4 %, mlieka, syrov a vajec o 27,3 %, tiež zeleniny o 23,4 %, aj cukru a cukroviniek o 28,2 %. Nealkoholické nápoje sa zvýšili o 19,3 %. Obnovené dotácie na stravovanie v materských a základných školách stiahlo rast cien v triede stravovanie v závodných jedálňach na hodnotu 9,9 %, v minulých mesiacoch presahoval rast cien v tejto triede spotrebného koša 30 %. K celkovému výsledku inflácie prispeli aj naďalej rastúce ceny tovarov osobnej starostlivosti o viac ako 15 %, ako aj ceny alkoholických nápojov, služieb zubných lekárov či vzdelávania.

Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu znížil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 % a v domácnostiach dôchodcov sa zvýšil o 0,1 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 11,8 %, za nízkopríjmové domácnosti a za domácnosti dôchodcov zhodne o 12,8 %. Spolu za päť mesiacov roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 14,2 % (za domácnosti zamestnancov o 14,1 %, za nízkopríjmové domácnosti, za domácnosti dôchodcov zhodne o 15,1 %).