utorok 15. augusta 2023

Inflácia: Stále vysoká

Spotrebiteľské ceny na Slovensku v júli 2023 v porovnaní s júnom klesli o 0,3 %. Podľa štatistického úradu krivka medziročnej inflácie už piaty mesiac po sebe klesá a v júli rast cien spadol pod úroveň 10 %. Pri júlovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 9,7 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 10,6 % a čistá inflácia hodnotu 8,7 %. Medzimesačne jadrová inflácia zostala na júnovej úrovni a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,3 %.

Najvýznamnejší vplyv na pokles cien v porovnaní s júnom malo zlacnenie potravín o 0,7 %, čo bolo ovplyvnené poklesom cien mlieka, syrov a vajec o 2,1 % a tiež zeleniny o 4,9 %. Medzimesačne zlacneli aj chlieb a obilniny, ako aj ovocie. Výraznejšiemu medzimesačnému poklesu cien potravín zabránili stále ešte mierne rastúce ceny mäsa, olejov a tukov pod vplyvom vyšších cien masla. Letné mesiace priniesli aj zlacnenie nealkoholických nápojov v dôsledku poklesu cien kávy, čaju, kakaa o 0,6 %. K poklesu cien prispeli aj sezónne výpredaje v odbore odevy a obuv, ceny obuvi medzimesačne klesli o 1,8 %. O 0,5 % zlacneli ostatné výrobky pre osobnú starostlivosť, kam patria okrem iného telové a opaľovacie mlieka, hygienické vreckovky a plienky. Druhý mesiac po sebe klesli aj ceny v odbore bývanie a energie, medzimesačne o 0,2 %. Najviac to ovplyvnilo krátkodobé zlacnenie pevných palív, ale najmä imputované nájomné, v ktorom sa prejavuje pokles cien stavebných materiálov. Výraznejšiemu poklesu cien však zabránilo predovšetkým zvýšenie cien pohonných látok o 1,3 % a tiež prudšie zdraženie mestskej a prímestskej osobnej dopravy ako jednej zo zložiek dopravných služieb. Začiatkom leta sa medzimesačne zvýšili tiež ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 6,7 %.

Celková inflácia klesla v júli už piaty mesiac po sebe, v medziročnom porovnaní boli ceny vyššie o 9,7 %. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú stále ceny potravín s nealko nápojmi, ktoré spolu s bývaním a energiami tvoria dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností. Dynamika rastu cien potravín spomaľuje už 4 mesiace, v júli boli medziročne drahšie o 16,5 %. Viac ako 20 % rast cien pretrval už len pri zelenine a váhovo menej významných zložkách – pochutinách, cukre, džeme a cukrovinkách. Prvýkrát po vyše dvoch rokoch došlo dokonca k poklesu cien jednej z 9 tried potravín na medziročnej úrovni. Oleje a tuky zlacneli o 3,3 %, čo bolo však dôsledkom najmä minuloročného vysokého júlového rastu cien masla a olejov. Rast cien v odbore bývanie a energie v júli klesol na úroveň 8,4 %, čo bola najnižšia hodnota od decembra 2021. Nad úrovňou 15 % sa však stále udržali rasty cien tepelnej energie, a takmer o tretinu boli stále medziročne vyššie ceny pevných palív. Rast nad 20 % si aj v júli udržali naďalej ceny napríklad tovarov a služieb na bežnú údržbu domácností, primárneho a predprimárneho vzdelávania. Rast nad 10% si zachovali aj ceny v reštauráciách a kaviarňach, ubytovacích službách, dovoleniek, ako aj tovarov a služieb osobnej starostlivosti. Tlmiaci účinok mal najnovšie aj pokles cien rekreačných služieb a kultúry ovplyvnený zrušením koncesionárskych poplatkov. Z minulých mesiacov pretrval aj tlmiaci efekt medziročne lacnejších pohonných látok (o 16,3 %).

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu znížil v domácnostiach zamestnancov o 0,2 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,3 % a v domácnostiach dôchodcov o 0,4 %.
Medziročný vývoj – júl 2023 v porovnaní s júlom 2022. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 9,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 10,3 % a za domácnosti dôchodcov o 10 %. Spolu za sedem mesiacov roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 13 % (za domácnosti zamestnancov o 12,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,9 % a za domácnosti dôchodcov o 13,8 %).