piatok 15. septembra 2023

EU: Ekologické lety

Europoslanci schválili nový zákon na zvýšenie využívania udržateľných palív, akými sú moderné biopalivá alebo vodík, v odvetví leteckej dopravy. Pravidlá v oblasti leteckej dopravy RefuelEU sú súčasťou balíka Fit for 55, plánu EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a zabezpečiť, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Ich cieľom je povzbudiť odvetvie leteckej dopravy, aby využívalo udržateľné letecké palivá s cieľom znížiť emisie. Po ich schválení Radou sa začnú uplatňovať od 1. januára 2024 a niektoré ustanovenia od 1. januára 2025.

Ambiciózny harmonogram poskytovania palivového mixu pre tryskové motory ukladá letiskám a dodávateľom palív v EÚ povinnosť zabezpečiť, aby od roku 2025 boli minimálne 2 % leteckých palív zelené, pričom tento podiel sa každých päť rokov zvýši: na 6 % v roku 2030, na 20 % v roku 2035, na 34 % v roku 2040 na 42 % v roku 2045 a na 70 % v roku 2050. Okrem toho špecifický podiel palivového mixu (1,2 % v roku 2030, 2 % v roku 2032, 5 % v roku 2035 a postupne dosahujúci 35 % v roku 2050) musí zahŕňať syntetické palivá, akým je e-kerozín.

Čo je zelené? Podľa nových pravidiel bude pojem „udržateľné letecké palivá“ zahŕňať syntetické palivá, určité biopalivá vyrobené z poľnohospodárskych alebo lesných zvyškov, z rias, biologického odpadu, použitého kuchynsého oleja alebo z niektorých živočíšnych tukov. Recyklované letecké palivá vyrobené z odpadových plynov a odpadového plastu sa tiež považujú za „zelené“. Palivá z krmných a potravinových plodín a palivo z palmových a sójových materiálov nebudú klasifikované ako ekologické, pretože nespĺňajú kritériá udržateľnosti. Ako súčasť udržateľného palivového mixu sa im podarilo zahrnúť aj vodík z obnoviteľných zdrojov, čo je sľubná technológia, ktorá by mohla postupne prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy.

Od roku 2025 bude existovať značka EÚ pre environmentálne parametre letov. Letecké spoločnosti budú môcť uvádzať svoje lety na trh s označením očakávanej uhlíkovej stopy na cestujúceho a očakávanej účinnosti CO2 na kilometer. To umožní cestujúcim porovnať environmentálne parametre letov prevádzkovaných rôznymi spoločnosťami na tej istej trase.