pondelok 18. septembra 2023

Trend: Virtuálne karty

Zatiaľčo ešte pred pár rokmi dominovali klasické plastové karty, v súčasnosti si stále viac ľudí zriaďuje aj virtuálne platobné karty. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit. Hlavnou výhodou digitalizovanej karty je rýchle zriadenie, bezpečnejšie platenie a taktiež znižovanie množstva plastového odpadu.

Zákazníci si o platobnú kartu môžu požiadať jednoducho aj v mobilnej aplikácii a behom pár sekúnd už môžu virtuálnu kartu začať používať. Virtuálnu kartu nikto nemôže vytiahnuť z peňaženky ako v prípade fyzickej karty. S virtuálnou kartou pridanou do mobilnej peňaženky sa ľahko zaplatí priložením mobilu alebo hodinkami k terminálu alebo sa jednoducho vyberú peniaze v bezkontaktnom bankomate. Túto kartu je možné používať aj pre on-line platby, kde je v mobilnej aplikácii v detaile karty uvedené jej číslo, ktoré sa zadá pri nákupe v e-shopoch. Dáta o karte sú k dispozícii iba v mobilnej aplikácii a zobrazia sa len po autentizácii používateľa, teda biometriou alebo bezpečnostným kódom.

Ako ďalej ukázali dáta Home Creditu, rozdiely v reálnom využívaní plastovej a virtuálnej karty nie sú príliš veľké, s jedinou výnimkou, a to je výber z bankomatov. Tam stále prevláda použitie fyzickej karty, čo je však ovplyvnené, najmä na Slovensku, veľmi nízkou dostupnosťou bezkontaktných bankomatov. To sa ale časom určite zmení. Postupná dominancia virtuálnych platobných kariet, ktoré sú stále populárnejšie na úkor tých plastových, je trendom, ktorý je v dnešnej dobe už nezastaviteľný. Okrem ekologického hľadiska v podobe znižovanie platového odpadu majú virtuálne karty totiž navrch vo viacerých ohľadoch.