piatok 22. septembra 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v júli 2023

Mzdy v júli 2023 na Slovensku podľa štatistického úradu vo väčšine odvetví odolali inflácii, zamestnanci tak dostali aj reálne vyššiu hodnotu za svoju prácu ako pred rokom. Zamestnanosť ale v slovenskom hospodárstve klesla aj počas júla 2023. Najväčší zamestnávateľ – priemysel mal medziročne nižší stav zamestnancov o 0,5 % (zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 17 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca). Medziročne klesla zamestnanosť aj vo vybraných trhových službách o 2,2 % a v maloobchode o 1,9 %. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o takmer 4 % zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod.

Zamestnanosť na Slovensku medziročne vzrástla v stavebníctve o 1,9 %, informáciách a komunikácii o 2,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %. Od začiatku roka stúpol počet zamestnancov viac ako 2 % v stavebníctve, informáciách a komunikácii a tiež v ubytovaní, do 1 % v predaji a oprave motorových vozidiel. Naopak medziročne zamestnanosť klesla do 1% v priemysle, doprave a skladovaní a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, výraznejšie, o viac ako 2 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode. Na úrovni júla 2022 zostala v maloobchode. 

Nominálne mzdy rástli v júli 2023 najrýchlejšie, o viac ako 12 %, vo veľkoobchode na 1.429 eur, v maloobchode na 1.086 eur a tiež v stavebníctve na 1.028 eur. Opäť najpomalšie rástli mzdy v odvetví s dlhodobo najvyššími zárobkami – v informáciách a komunikácii o 5,3 % na úroveň 2.288 eur. Nižším tempom do 10 % rástli mzdy v doprave na1.302 eur mesačne a v predaji a oprave motorových vozidiel na 1.375 eur. Nominálna mesačná mzda v súhrne od začiatku roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom vo väčšine odvetví rástla dvojciferným tempom. Najviac sa zvýšila v odvetviach s najnižšími zárobkami: v ubytovaní o 17,2 % na 1.056 eur, v stavebníctve o 14 % na rovných 1.000 eur a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,8 % na 694 eur.

Mzdy vo väčšine sledovaných odvetví v júli 2023 odolali inflácii, teda tempo ich rastu bolo vyššie ako rast cien. O viac ako 2 % stúpli reálne mzdy vo veľkoobchode, maloobchode a v stavebníctve, o 1 % rástli v ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, vybraných trhových službách a tiež v priemysle. Reálny pokles miezd bol v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a rovnako aj v predaji a oprave motorových vozidiel. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili v ubytovaní o 3,7 %, miernejšie rástli aj v stavebníctve o 0,9 % a činnostiach reštaurácii a pohostinstiev o 0,7 %.  A naopak klesli od 0,4 % vo vybraných trhových službách do 5,6 % v informáciách a komunikácii.