streda 18. októbra 2023

SR: Drogy lákajú najmä mužov

Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2022 na Slovensku liečilo 2.977 drogovo závislých osôb, najviac vo veku 30 až 39 rokov (1.106 osôb) a 20 až 29 rokov (889 osôb). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo o 58 osôb viac, pričom najčastejším dôvodom liečby bola závislosť na pervitíne, heroíne a marihuane. Z hľadiska pohlavia jednoznačne dominujú muži (2.363) nad ženami (614), z hľadiska trvalého pobytu vedie Bratislavský kraj (885), najmenej liečených je v Prešovskom (130).

Až 41,4 % pacientov (1.232 osôb) bolo liečených pre užívanie stimulancií ako primárnej drogy (t.j. drogy, ktorá spôsobuje užívateľovi najväčšie problémy a pre ktorú bola zahájená jeho liečba), a z nich väčšina užívala drogu zo skupiny amfetamínov, najčastejšie pervitín (1.173 osôb). Zo závislosti od opiátov ako primárnej drogy sa liečilo 665 osôb (22,3 %), a z nich až 592 užívalo heroín. Užívatelia primárnej drogy zo skupiny kanabis (konope) tvorili 18,3 % (544 osôb), prevažná väčšina z nich užívala vňať konope - marihuanu (520 osôb). Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy u liečených užívateľov drog bolo fajčenie (36,6 %, 1.089 užívateľov). Injekčne si drogu aplikovalo 26,9 % zo všetkých liečených (801 užívateľov). Užívanie šnupaním uviedlo 22,6 % liečených užívateľov drog (674 užívateľov).

Najviac liečených užívateľov drog v minulom roku bolo vo veku 30 – 39 rokov (1.106 osôb) a 20 – 29 rokov (889 osôb). Medziročne stúpol počet pacientov najmä vo vekovej skupine 40 a viac rokov (+ 104 osôb). V dlhodobom vývoji od roku 2004 vzrástol počet 40-a viacročných pacientov viac ako 5-násobne a počet 30 – 39-ročných pacientov 3,6-násobne. Pokles oproti roku 2021 nastal vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (- 47 osôb) a 30 – 39 rokov (- 13 osôb). Od roku 2004 klesol počet liečených pacientov do 19 rokov o 57 % a počet 20 – 29-ročných o 34 %. Z celkového počtu 2 977 liečených drogovo závislých bolo 43,4 % (1.291 osôb) už v minulosti liečených, 33,7 % (1.003 osôb) sa liečilo prvýkrát v živote, resp. dovtedy neboli nikdy liečení a 17,6 % (525 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku. Údaj o predchádzajúcej liečbe nebol známy v 158 prípadoch.