utorok 17. októbra 2023

On-line: ESG skóre

Od začiatku roka 2024 budú musieť aj stovky slovenských firiem zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Nefinančné informácie ESG za rok 2024 musia byť súčasťou reportov vydaných začiatkom roka 2025. ESG skóre sa premietne nielen do poskytovania úverov, ale aj do výberu obchodných partnerov a dodávateľov. Novinka, vychádzajúca zo smernice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a nariadenia ESRS (European Sustainability Reporting Standards), sa bude týkať už všetkých firiem z kategórie väčších než malé a stredné podniky. Odhaduje sa, že sa dotkne 50.000 spoločností v celej Európe oproti súčasným cca 11.000 firmám, ktoré reportovali v súlade s doterajšou reguláciou.

„Na Slovensku sa nová povinnosť bude týkať približne 700 spoločností z kategórie „väčších“. To však neznamená, že ostatné spoločnosti sa vykazovaniu ESG údajov v najbližšej dobe úplne vyhnú. Veľa z nich bude oslovených v rámci dodávateľských reťazcov, či pri posudzovaní bankami v úverových procesov. Vo výsledku tak v podstate hovoríme o tisícoch slovenských firiem, ktoré by už mali začať so zberom nefinančných parametrov o pôsobení v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia,“ vysvetľuje Matej Repa. Využiť môžu on-line nástroj Synesgy (synesgy.sk) hodnotiaci aktivity z hľadiska ESG prostredníctvom štandardizovaného dotazníka. Po jeho vyplnení získa firma ESG skóre, ktoré môže zdieľať so svojimi partnermi, klientmi či dodávateľmi. Výsledkom je certifikát určujúci „zelenosť“ spoločnosti na päťstupňovej škále A až E s platnosťou 12 mesiacov. Aby bolo možné správu o udržateľnosti zodpovedne zostaviť, bude potrebné poznať aj to, do akej miery spĺňajú ESG princípy firemní dodávatelia, resp. celý dodávateľský reťazec. Navyše získaný výstup bude plne porovnateľný s hodnotením, ktoré si urobí iná spoločnosť v niektorej z množstva krajín sveta, kde je platforma Synesgy k dispozícii. Okrem dotazníkovej časti bude služba naďalej aktualizovaná v súlade s vývojom súvisiacej legislatívy.

Cieľom európskej smernice CSRD a nariadenia ESRS je štandardizácia dát a informácií o meraní dopadov spoločností na životné prostredie, sociálne a korporátne dopady na spoločnosť a rad ďalších tém zameraných na plnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa OSN. Medzi hlavnými ukazovateľmi bude aj spotreba energií a energetická efektivita, uhlíková stopa ukazujúca množstvo vypúšťaných emisií skleníkových plynov, vodná stopa, odpadová stopa, schopnosť recyklácie, posúdenie zelenosti a mnoho ďalších doteraz nie úplne známych konceptov vrátane posúdenia fyzického rizika a rizika klimatickej zmeny ohrozujúcej spoločnosť. K aktuálne platnému finančnému hodnoteniu firiem v Európe na základe IFRS tak pribúda hodnotenie na základe európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti ESRS, ktoré v auguste 2023 schválila Európska komisia a nadobudnú účinnosť od 1. januára 2024.