pondelok 23. októbra 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v auguste 2023

Podľa štatistického úradu rast nominálnych miezd na Slovensku v auguste predbehol infláciu, keďže vo väčšine sledovaných odvetví zárobky reálne vzrástli. Pritom pretrvala medziročne nižšia zamestnanosť. Od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v 4 z 10 sledovaných odvetví, a to v stavebníctve, informáciách a komunikácii, ubytovaní a v predaji a oprave motorových vozidiel.

Zamestnanosť v slovenskom hospodárstve bola v auguste 2023 medziročne nižšia v 6 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví – v priemysle ubudlo medziročne 0,5 % zamestnancov. Pokles pretrváva s výnimkou tohtoročného marca už 18 mesiacov. Z ďalších odvetví s vysokým počtom pracovníkov pokles zamestnanosti pretrval aj vo vybraných trhových službách a v maloobchode. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 4,1 % evidovali reštaurácie a pohostinstvá. Z väčších odvetví si rastúci trend zamestnanosti udržalo stavebníctvo o 0,6 %, z menších informácie a komunikácia o 1,4 %, ako aj predaj a oprava motorových vozidiel o 1 % či ubytovanie o 4,5 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v auguste 2023 medziročne vzrástla najviac, o 17,5 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (priemerne 726 eur, čo bolo najmenej zo sledovaných odvetví). O viac ako 12 % rástla mzda vo veľkoobchode (1.432 eur) a v stavebníctve (1.035 eur). O vyše 11 % narástli zárobky v maloobchode (1.093 eur) a vo vybraných trhových službách (1.378 eur). O vyše 10 % sa zvýšili platy v predaji a oprave motorových vozidiel (1.370 eur) a v doprave a skladovaní (1.307 eur). Až v 9 z 10 sledovaných odvetví reálne mzdy medziročne vzrástli. Najvýraznejšie, takmer o 8 % sa zvýšili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, úroveň rastu o 3 % prekročili vo veľkoobchode a v stavebníctve. V ostatných odvetviach sa medziročný rast reálnych miezd pohyboval od 0,1 % v ubytovaní do 2,4 % v maloobchode. K reálnemu poklesu zárobkov prišlo len v informáciách a komunikácii, a to o 1,7 %.

V súhrne za osem mesiacov roka 2023 sa nominálna mesačná mzda najviac zvýšila v odvetviach s nízkymi zárobkami: v ubytovaní o 16,1 % na 1.062 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,2 % na 698 eur a v stavebníctve o 13,8 % na 1.005 eur. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili len v ubytovaní, v činnostiach reštaurácii a pohostinstiev ako aj v stavebníctve. V ostatných odvetviach reálne mzdy ešte medziročne klesli.