utorok 24. októbra 2023

EU: Životné podmienky zvierat

Ochrana dobrých životných podmienok zvierat má pre Európanov podľa aktuálneho prieskumu Eurobarometra zásadný význam. Európske normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat patria medzi jedny z najprísnejších na svete. Veľká väčšina Európanov (84 %) sa však domnieva, že dobré životné podmienky hospodárskych zvierat by mali byť v ich krajine chránené lepšie. Podobný počet (83 %) podporuje obmedzenie času prepravy zvierat. Takmer tri štvrtiny respondentov (74 %) podporujú lepšiu ochranu dobrých životných podmienok spoločenských zvierat vo svojej krajine.

Vyše 90 % Európanov sa domnieva, že poľnohospodárske a šľachtiteľské postupy by mali spĺňať základné etické požiadavky: poskytnutie dostatočného priestoru zvieratám, dostatok potravy a vody, prostredie prispôsobené ich potrebám (blato, slama atď.) a zabezpečenie správnej manipulácie. Prieskum tiež ukázal vysokú úroveň obáv o dobré životné podmienky zvierat na bitúnkoch. Tri štvrtiny respondentov považovali prax zabíjania samčích mláďat po narodení za neprijateľnú, zatiaľčo prevažná väčšina uprednostnila zákaz rezania určitých častí tiel zvierat (chvosty, uši, zobáky atď.), pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné, a s anestéziou. Pokiaľ ide o kožušinové farmy, viac ako polovica opýtaných (57 %) sa domnieva, že by mala byť v EÚ prísne zakázaná a takmer tretina (32 %) si myslí, že by sa mala zachovať len za lepších životných podmienok.

Pokiaľ ide o dovoz potravín z krajín mimo EÚ, viac ako osem z desiatich Európanov (84 %) sa domnieva, že súčasná situácia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat by sa mala zmeniť, a to buď uplatňovaním pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na dovoz potravín, alebo označovaním potravín podľa platných noriem. Napriek rozhovorom, ktoré sa uskutočnili v marci 2023, keď už boli ceny potravín veľmi vysoké v dôsledku inflácie, 60 % respondentov uviedlo, že by boli ochotní zaplatiť viac za výrobky pochádzajúce z poľnohospodárskych systémov šetrných k dobrým životným podmienkam zvierat. Približne štvrtina (26 %) by bola ochotná zaplatiť až o 5 % viac za potraviny šetrné k dobrým životným podmienkam zvierat.

Osobitný prieskum Eurobarometra sa uskutočnil od 2. do 26. marca 2023. Celkovo bolo oslovených 26.376 respondentov z 27 členských štátov EÚ a z rôznych sociálnych a demografických skupín. Používala sa metodika osobných rozhovorov v domácnostiach ľudí alebo pred ich dverami v štátnom jazyku s výnimkou Malty, Česka, Dánska a Fínska, kde sa niektoré rozhovory uskutočnili pomocou videorozhovoru s pomocou počítača.