streda 22. novembra 2023

5G: Podpora udržateľnosti

Udržateľná budúcnosť je jednou z najväčších súčasných výziev. Veľké nádeje sa vkladajú do nových technológií – vo svete konektivity ponúkajú siete 5G obrovský potenciál na väčšiu ochranu klímy. Giesecke+Devrient (G+D) identifikovalo päť príkladov, ako 5G šetrí emisie a podporuje udržateľnosť v každodennom živote.

V globálnom úsilí o ochranu životného prostredia a podporu trvalo udržateľného životného štýlu zohráva znižovanie emisií a podpora technológií šetriacich zdroje kľúčovú úlohu. Veľký potenciál má v tomto smere štandard mobilnej komunikácie 5G, ktorý dokáže prenášať dáta rýchlejšie a efektívnejšie ako bežné technológie. Ako môže prispieť konkrétne?

1. Vysoká energetická účinnosť. Čím viac informácií zariadenia odosielajú a prijímajú cez mobilnú sieť na jednotku energie, tým je ich spotreba energie nižšia. V porovnaní so 4G odborníci očakávajú, že 5G zvýši efektivitu stonásobne, čo umožní operátorom mobilných sietí ušetriť veľké množstvo energie a znížiť emisie. Zlepšenie energetickej účinnosti je zároveň dôležitým predpokladom na technickú realizáciu očakávaného nárastu dátových prenosov.

2. Riadenie a automatizácia. Pomocou senzorov v sieti 5G môžu spoločnosti v reálnom čase monitorovať stav majetku, napr. výrobné stroje, výťahy, veterné turbíny alebo nákladné autá. Presným plánovaním údržby a predchádzaním prestojom spoločnosti znižujú energetické nároky a znižujú svoje prevádzkové náklady. Senzory tiež zohrávajú ústrednú úlohu v automatizovanom riadení závodu tým, že dodávajú veľké množstvo údajov do analytických platforiem. Zozbierané informácie v kombinácii s umelou inteligenciou a digitálnymi dvojčatami maximalizujú výkon rastlín, ktoré v dôsledku toho fungujú efektívnejšie a spotrebúvajú menej energie.

3. Efektívnejšie výrobné reťazce. Rýchly prenos dát a nízka latencia sú kľúčovými požiadavkami digitalizácie priemyselnej výroby. 5G otvára brány pre zosieťované závody alebo automatizované dopravné systémy, ktoré zaisťujú maximálnu efektivitu v rámci výrobných procesov. Týmto spôsobom technológia znižuje energetické nároky a šetrí emisie CO 2 .

4. Kontrolované poľnohospodárstvo. Poľnohospodárska výroba je nielen rozhodujúca v úsilí o vytvorenie udržateľnejšej budúcnosti, ale tiež je vhodná na používanie technológií 5G na zníženie emisií a zvýšenie výnosov. Prístup inteligentného poľnohospodárstva využíva senzory 5G IoT na zhromažďovanie údajov pre lepšie rozhodovanie – napríklad sledovaním úrovne vlhkosti pôdy alebo určením optimálneho času na hnojenie. Štandard 5G tiež umožňuje použitie dronov na analýzu poľnohospodárskej pôdy, automatizovaných strojov a sledovanie zdravia zvierat.

5. Smart City. 5G umožňuje rozvoj inteligentných miest, kde prepojené zariadenia zbierajú a zdieľajú dáta v reálnom čase. Tieto údaje je možné použiť na optimalizáciu spotreby energie, dopravného toku, odpadového hospodárstva a ďalších. Efektívnym riadením zdrojov môžu mestá znížiť svoju uhlíkovú stopu a zlepšiť kvalitu života obyvateľov.