pondelok 20. novembra 2023

SR: Inflácia v októbri už len 7 %

Inflácia na Slovensku podľa štatistického úradu aj v októbri klesala už ôsmy mesiac za sebou. V porovnaní so septembrom t. r. však stále mierne zdraželi niektoré potravinové položky a vyššie boli aj vysokoškolské poplatky. Ceny pohonných látok poklesli, a to nielen medziročne, ale po štyroch mesiacoch aj medzimesačne. Pri októbrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 7,1 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 7,6 % a čistá inflácia hodnotu 7,1 %. Medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla hodnotu zhodne 0,2 %.

Ceny tovarov a služieb v októbri t. r. na Slovensku v porovnaní so septembrom 2023 mierne vzrástli, najmä potraviny a nealko nápoje, ktoré majú vo výdavkoch slovenských domácností druhú najväčšiu váhu po výdavkoch na bývanie a energie. Potraviny medzimesačne zdraželi o 0,2 %, pri mlieku, syroch a vajciach o 1 % (jogurty, syry, bryndza), chlieb a obilniny o 0,4 %. Mierne zdraželi tiež oleje a tuky o 1,2 % (rastom cien olejov) a pod vplyvom sezónnych zmien aj zelenina o 0,9 %. Naopak zlacnelo ovocie a mäso. Medzimesačne sa zvýšili tiež ceny odevov a obuvi o 1,9 %, ako aj vzdelávania o 2,3 %, a to najmä vyššími poplatkami za vysokoškolské vzdelávanie. Medzimesačne poklesli iba ceny v odbore doprava o 2,6 %, a to hlavne pod vplyvom zlacnenia pohonných látok o 3,5 %, ktoré medzimesačne klesli prvýkrát od júna 2023, ako aj dopravných služieb.

Medziročná úhrnná inflácia v októbri t. r. dosiahla na Slovensku úroveň 7,1 %. Dvojciferný rast cien sa prejavoval už len vo vzdelávaní, v reštauráciách a hoteloch a zdravotníctve. Ceny za vzdelávanie boli medziročne vyššie až o 15 %. K septembrovému rastu poplatkov v škôlkach, základných či stredných školách sa tak pridal októbrový rast vysokoškolských poplatkov. Potraviny boli medziročne drahšie o 8,9 %, po 20 mesiacoch sa rast ich cien dostal pod úroveň 10 %. Dvojciferné tempo rastu cien mal už len chlieb a obilniny, ryby, cukor a cukrovinky a tiež koreniny a prísady. Medziročne lacnejšie boli len oleje a tuky o 8,2 %. Rast cien v odbore bývanie a energie sa v porovnaní s októbrom 2022 zmiernil na úroveň 5,8 %. Výraznejšie spomalenie tempa rastu zaznamenali ceny v doprave hlavne vplyvom pokračujúceho poklesu cien pohonných látok, ktoré boli o 6,3 % lacnejšie ako pred rokom.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %, a v domácnostiach dôchodcov o 0,1 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 7,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 7,3 % a za domácnosti dôchodcov o 6,8 %. V súhrne za desať mesiacov roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 11,5 % (za domácnosti zamestnancov o 11,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,1 % a za domácnosti dôchodcov o 11,9 %).