piatok 24. novembra 2023

On-line: Správy každý deň

Viac ako polovica slovenských internetových používateľov nad 15 rokov sleduje správy každý deň. Mobilný telefón je hneď v závese a na treťom mieste je rádio. Úlohu rýchleho informátora o aktuálnom dianí dnes medzi platformami plnia okrem spravodajských webov aj sociálne siete. Pri výbere konkrétnych spravodajských zdrojov Slováci najviac riešia dôveryhodnosť, ktorú pre nich zaručuje najmä uvedené meno autora a poskytovanie priestoru rôznym názorovým prúdom.

On-line výskum ResSOLUTION Group a Nielsen (500 respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov) prebehol v období pred slovenskými parlamentnými voľbami, čo mohlo mať vplyv na výsledky. Viac ako polovica (54 %) Slovákov uviedla, že aspoň raz denne sleduje spravodajstvo v televízii. Na druhom mieste je internetové spravodajstvo v mobilnom telefóne, ktoré kontroluje aspoň raz denne 50 % Slovákov. Avšak pokiaľ ide o sledovanie správ niekoľkokrát denne, prvenstvo má práve mobil, ktorý tak využíva jedna tretina, zatiaľčo v televízne spravodajstvo viackrát za deň sleduje iba štvrtina Slovákov. Každý deň v rádiu správy počúva 44 % a cez počítač alebo notebook sa k spravodajstvu denne dostáva 41 %. Tlač ako denný zdroj spravodajstva využíva už len 16 % Slovákov.

Televízne spravodajstvo na dennej báze sleduje najmä strašia časť populácie, pričom s klesajúcim vekom táto tendencia slabne. V skupine nad 55 rokov je to 71 %, z ľudí vo veku 35 až 54 rokov je to 55 % a v najmladšej skupine od 15 do 34 rokov iba 40 %. Podobný, aj keď menej výrazný trend platí aj pri rádiu (55+ rokov 50 %, 35–54 rokov 46 %, 15–34 rokov 36 %). Dve najčastejšie miesta na internete, ktoré Slováci navštevujú, keď chcú zistiť, čo sa deje nové sú sociálne siete a najčastejšie navštevované spravodajské weby (zhodne 34 %). Siete za týmto účelom vo väčšej miere navštevujú ženy (41 % vs. 27 % mužov) a najmladšie skupiny do 35 rokov (46 %). Na často navštevované spravodajské weby si ako prví po aktuality chodia skôr muži (40 % vs. 28 % žien). 17 % respondentov novinky hľadá na stránkach webového prehliadača. Najčastejšie sledovaným typom spravodajstva na internete sú (medzi jeho konzumentmi) správy o počasí, ktoré aspoň raz za deň vyhľadá 66 % z nich. Tri pätiny (60 %) na internete denne sledujú horúce aktuality a tiež domáce spravodajstvo. Zahraničné správy na internete sleduje každý deň 48 % opýtaných, regionálne aj dopravné spravodajstvo zhodne 38 %.

Pri výbere spravodajských zdrojov je pre konzumentov spravodajstva najdôležitejšia dôveryhodnosť, ktorú považuje za kľúčovú 53 % z nich. Viac než tretina (35 %) rieši, či má zdroj dostatočne široký záber informácií a 31 % vyberá podľa relevancie informácií ohľadom pre nich dôležitých tém. Medzi ďalšie dôležité kritériá pri výbere spravodajského zdroja patrí aj rýchlosť správ (28 %), ich prehľadnosť a radenie (26 %) a pohodlnosť (23 %). Zárukou dôveryhodnosti spravodajstva je pre tri štvrtiny konzumentov správ uvedenie meno autora v príspevku. Pre 72 % je dôležitým ukazovateľom dôveryhodnosti to, že zdroj dáva priestor rôznym názorovým prúdom. Nasledujúce kritériá sú z hľadiska dôveryhodnosti dôležité pre 67–69 % Slovákov: dohľadateľnosť (neanonymita) majiteľa média, prítomnosť známych a uznávaných redaktorov, tvorba vlastného spravodajského obsahu, etablovanosť média, pridávanie odkazov na primárne zdroje, verejnoprávnosť zdroja a vlastník, ktorý nie je spojený s politikou alebo presadzovaním obchodných záujmov.