streda 15. novembra 2023

Bankroty: V októbri najmä v Bratislavskom kraji

V októbri 2023 zbankrotovalo 986 občanov Slovenska. Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. to v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 900 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 9,56 percenta a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v septembri zbankrotovalo 692 dlžníkov, ich v októbri bolo o 42,49 percenta viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra bolo vyhlásených 75.816 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v októbri, bolo až 137 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 61,31 percenta mužov a 38,69 percenta žien. Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje až 14,04 percenta, čo je o 3 percentuálne body viac, než je dlhodobý priemer. Zvýšil sa počet bankrotujúcich ľudí bez domova v mestských častiach Bratislavy – 18 (1,84 %) a 6 (0,61 %) na známej schránkovej adrese Karpatské námestie 7770/10A a 3 osoby si uvádzali adresu Stavbárska 5178/40. Zaznamenali sme 24 bankrotujúcich manželských párov a 8 rodinných väzieb,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Z vyhlásených 976 konkurzov (98,99 percenta) sa 10 dlžníkov (1,01 percenta) rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v októbri 2023 ich bolo 83 (8,42 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 903 (91,58 percenta) na majetok nepodnikateľov. Súdy zároveň zrušili 886 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 792 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 94 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Na mužov pripadlo 605 a na ženy 381 bankrotov. V medziročnom porovnaní s októbrom 2022 tak podiel mužov na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 2,03 percentuálneho bodu (59,33 percenta v októbri 2022 vs. 59,33 percenta v októbri 2023). Pomer žien v októbri 2023 medziročne o 2,03 percentuálneho bodu klesol (40,67 percenta v októbri 2022 vs. 38,64 percenta v októbri 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v októbri 2023, malo 2,15 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v októbri 2022 ich bolo 2,81 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 1,84 percenta dlžníčok (v októbri 2022 ich bolo 1,64 percenta). Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 29,09 percenta (v októbri 2022 s podielom 29,21 percenta) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 23,13 percenta (v októbri 2022 s podielom 30,05 percenta). Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom – 174 a v Banskobystrickom kraji - 160, najmenej v Žilinskom – 56 a v Trenčianskom kraji – 88. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v štyroch krajoch: najviac v Nitrianskom kraji o 31,55 percenta. Počet osobných bankrotov medziročne najviac vzrástol v Bratislavskom kraji – až o 75,76 percenta. „Rozhodnutie o vyhlásení konkurzu alebo oddlženia vydáva súd podľa miesta trvalého bydliska dlžníka – nie v mieste, kde sa dlžník prípadne dostal do finančných problémov“ doplňuje Jana Marková.