pondelok 13. novembra 2023

Radíme: Okuliare zadarmo

Za obrazovkami počítačov, tabletov či iných mobilných zariadení trávime aktuálne v priemere 6 hodín a 58 minút. Za posledné desaťročie pritom globálne narástol čas strávený za obrazovkami priemerne o 50 minút za deň a má tendenciu ďalej rásť. Mnohí ľudia pociťujú čoraz častejšie zhoršenie zraku, ale aj sprievodné problémy, akými sú únava očí, problém so spaním, pálenie očí, suché a podráždené oči.

„Dlhodobé štatistiky našich meraní vo firmách dokazujú, že až 99 % zmeraných zamestnancov má korekčnú vadu, pričom z tohto čísla až 55 % ju vôbec nerieši,“ uviedol Martin Slaný. Okrem únavy, zníženia pracovného výkonu, rôznych symptómov zhoršenia kvality videnia a bolesti očí ovplyvňuje nekorigovaná zraková ostrosť aj spôsob držania hlavy a tela tzv. kompenzačným držaním tela, ktoré sa vo veľmi krátkom čase prejavuje bolesťou rôznych častí tela, najčastejšie hlavy a krku, ktoré zdanlivo nesúvisí s nekorigovanou kvalitou videnia. Pri pociťovaní prvotných problémov Slováci často siahajú po lacných korekčných pomôckach, ktoré im pocitovo dokážu uľaviť. Nájsť ich môžete v internetových obchodoch, ale tiež v drogériách či potravinových reťazcoch ako univerzálne okuliare. Tieto pomôcky sú často vyrobené z menej kvalitných materiálov a ich konštrukcia môže byť nepresná. Môžu tak spôsobiť nepríjemné pocity pri nosení okuliarov alebo dokonca alergické reakcie. „Lacné okuliare často nemusia mať presne stanovenú dioptriu, čo môže spôsobiť nepresné korekcie zraku. V začiatku sa môže zdať, že s okuliarmi dobre vidíte, avšak ich používanie vedieť k zhoršeniu zraku alebo iný problémom so zrakom,“ upresnil Martin Slaný. Lacné materiály sa môžu tiež ľahko poškodiť a zapríčiniť zhoršenú kvalitu videnia či zvýšené námahanie zraku. Rovnako tak im chýba garancia filtrovania škodlivých žiarení, ako napríklad UV či umelé modré svetlo podľa európskej normy.

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vyšetrenie, ak cítite zhoršenie zraku. Niektorí slovenskí zamestnanci nevedia, že podľa Nariadenia vlády č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, má každý zamestnanec pracujúci so zobrazovacou jednotkou nárok na zamestnávateľom hradené vyšetrenie očí a zraku či dokonca korekčný prostriedok (t.j. okuliare, resp. kontaktné šošovky, a pod.). Ak teda pracujete s počítačom nepretržite niekoľko hodín denne, je dôležité pravidelne kontrolovať svoj zrak. To, podľa vyššie menovaného nariadenia vlády, by mal uhradiť zamestnávateľ, a v prípade, že príde k merateľnému zhoršeniu, je možné žiadať od zamestnávateľa špeciálnu korekčnú pomôcku, teda okuliare či kontaktné šošovky.