štvrtok 16. novembra 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v septembri 2023

V septembri t. r. na Slovensku podľa štatistického úradu mzdy rástli, ale zamestnanosť klesla, najvýraznejšie vo veľkoobchode. V súhrne od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v stavebníctve, ubytovaní, informáciách a komunikácii a v predaji a oprave motorových vozidiel.

Priemerná nominálna mesačná mzda v septembri 2023 medziročne rástla najviac o 16,2 % v maloobchode na 1.135 eur. Dvojciferným tempom rástli mzdy zamestnancov aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,1 % na 710 eur a vo vybraných trhových službách o 11,9 % na 1.390 eur. Nárast miezd v ostatných vybraných odvetviach sa pohyboval od 6,7 % v informáciách a komunikácii, kde septembrová priemerná mzda zodpovedala 2.345 eurám, do 9,1 % vo veľkoobchode s priemernou mzdou vo výške 1.409 eur. Septembrové mzdy vo väčšine sledovaných odvetví odolali inflácii, teda medziročne reálne vzrástli. Najvýraznejšie, o 7,4 % sa zvýšili v maloobchode, úroveň rastu o 3 % prekročili vo v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a vo vybraných trhových službách. V sektore dopravy zostali na úrovni septembra 2022. Reálne nižšie zárobky o 1,4 % dostali zamestnanci v informáciách a komunikácii a tiež v priemysle, kde reálne mzdy poklesli medziročne o 0,7 %.

V najväčšom zamestnávateľskom odvetví – v priemysle ubudlo medziročne 0,7 % zamestnancov, pričom zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 19 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca. Z ďalších zamestnávateľsky významnejších odvetví k redukcii pracovnej sily prišlo aj vo vybraných trhových službách a v maloobchode. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 4,6 % evidoval veľkoobchod. Z väčších odvetví si rastúci trend zamestnanosti udržalo stavebníctvo o 1,3 %, z menších informácie a komunikácia o 3,2 % a predaj a oprava motorových vozidiel o 3,3 %.

V súhrne za deväť mesiacov roka 2023 nominálna mesačná mzda vzrástla najviac v odvetviach s nízkymi zárobkami: v ubytovaní o 15,1 % na 1.068 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14 % na 699 eur a v stavebníctve o 13,2 % na 1.008 eur. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili o 2,8 % v ubytovaní, do 2 % v činnostiach reštaurácii a pohostinstiev, v stavebníctve a aj vo vybraných trhových službách. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne klesli.