streda 22. mája 2024

Prevencia: Záchrana života

V rámci preventívnych prehliadok sa realizujú vyšetrenia, ktoré môžu zachrániť život. Či už ide o odhalenie pacientov s pozitívnym nálezom pri teste na okultné krvácanie do stolice alebo pri kolonoskopii. Pri röntgenovom vyšetrení hrudníka bývajú odhalené nálezy v začiatku ochorenia, akými sú nádory, sarkoidóza pľúc a medzihrudia. Vyšetrenie laboratórnych parametrov ukáže vysoké kardiovaskulárne riziko, ochorenie pečene či obličiek. Za dvojročné obdobie 2021 – 2022 podstúpilo na Slovensku podľa NCZI preventívnu prehliadku 40,4 % obyvateľov vo veku 19 a viac rokov. Stačí to, aby sa podarilo znížiť počet odvrátiteľných úmrtí? Nie, ideálne by bolo, ak by exitoval postupný nárast a dosiahlo by sa kumulatívne číslo 75 %.

Cieľom preventívnej prehliadky je včas odhaliť rizikové správanie pacienta a nasmerovať ho k želanej zmene. Sestra v ambulancii má možnosť edukovať pacienta o odvrátiteľných rizikách kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Počas preventívnej prehliadky skontroluje aj povinné očkovania. V dospelosti je potrebné preočkovanie proti záškrtu a tetanu každých 10 až 15 rokov hradené zo zdravotného postenia. V súčasnosti sa s týmto očkovaním odporúča preočkovať aj čierny kašeľ, za ktorý sa dopláca. Slovensko patrí ku krajinám, kde sa veľmi málo očkuje napríklad aj proti chrípke. Toto očkovanie sa odporúča nielen ľuďom po 59. roku života, ale napríklad aj tehotným ženám, pretože pri vývoji plodu môže vírus chrípky spôsobiť vážne problémy.

Hlavnou príčinou úmrtí na celom svete je hypertenzia. V roku 2023 zomrelo na choroby obehovej sústavy na Slovensku 25 tisíc ľudí. Až polovici predčasných úmrtí je možné zabrániť prevenciou alebo správnou liečbou. Pacienti s vysokým krvným tlakom a s diabetes mellitus sú najviac ohrození aj ochoreniami obličiek. Príznakom, ale aj príčinou mnohých ochorení, s ktorými pacienti prichádzajú do ambulancie všeobecného lekára, je bolesť. Môže byť signálom akútneho alebo chronického poškodenia. Akútnu bolesť pacienti väčšinou konzultujú s farmaceutom. Chronická bolesť však patrí do rúk lekára. Svetová zdravotnícka organizácia poukazuje na fakt, že až 70 % pacientov nemá prístup k liečbe bolesti, alebo sú liečení nesprávne.

10 najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka:
  • cukrovka
  • chudokrvnosť
  • vysoký krvný tlak
  • nadváha a obezita
  • porucha funkcie obličiek
  • porucha funkcie pečene
  • zápal v močových cestách
  • porucha srdcového rytmu
  • zvýšená hladina cholesterolu
  • rakovina hrubého čreva