utorok 21. mája 2024

SR: Zamestnanosť a mzda v marci 2024


Štatistický úrad SR zverejnil aktuálne informácie o stave zamestnanosti a priemernej mesačnej mzde v sledovaných odvetviach na Slovensku. Rast miezd údajne prekonal aj infláciu. Reálne mzdy boli totiž medziročne vyššie vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, a 6 z nich dosiahlo rast nad 5 %. Zárobky vzrástli najmenej v stavebníctve, naopak v maloobchode boli vyššie o desatinu. Zamestnanci medziročne pribudli v 8 z 10 sledovaných odvetví, ich úbytok zaznamenal priemysel aj doprava.

Priemerná nominálna mesačná mzda v marci 2024 bola medziročne vyššia vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla v maloobchode o 12,5 %, priemysle a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev rovnako o 11,4 %. Po dvoch mesiacoch všetky vybrané odvetvia evidovali aj rast reálnych miezd, a to v rozpätí od 0,3 % v stavebníctve do 10 % v maloobchode.

Zamestnanosť v marci 2024 bola medziročne vyššia v 8 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší prírastok počtu zamestnancov nad úrovňou 5 % mali vybrané trhové služby, v informáciách s komunikáciou zamestnanosť vzrástla o 3,6 %. Stavebníctvo a všetky odvetvia vnútorného obchodu navýšili stavy zamestnancov miernejšie, v rozpätí od 0,4 % do 2,4 %. Dlhodobý úbytok zamestnancov naďalej evidoval priemysel, aktuálne sa v ňom zamestnanosť znížila o 2,4 %. Bolo to najvýraznejšie zníženie zamestnanosti v tomto odvetví od marca 2022. Pokles pracovnej sily vykázala druhý mesiac aj doprava vrátane skladovania, aktuálne o 0,4 %.

V prvých troch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Nominálne mzdy rástli dvojciferným tempom nad 10 % v priemysle, doprave spolu so skladovaním a tiež v maloobchode. Rast reálnych miezd sa pohyboval od 1,2 % v informáciách a komunikácii do 8,1 % v priemysle. Zamestnanosť v prvom štvrťroku rástla v 6 z 10 odvetví, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.