piatok 24. mája 2024

SR: Menštruačná chudoba

Až 44 percent Sloveniek sa aspoň raz v svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 percent ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre 2 percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Podľa on-line prieskumu Menštruačná chudoba na Slovensku agentúry NMS pre spoločnosť Tesco (máj 2024, 1 500 žien) tri štvrtiny žien trpiacich menštruačnou chudobou sa kvôli nákupu menštruačných potrieb musia obmedzovať, najčastejšie pri nákupe potravín, oblečenia a služieb pre starostlivosť o seba a 6 percent opýtaných dokonca priznalo, že používa náhrady za menštruačné potreby. Jedno však majú spoločné: až 96 percent uviedlo, že dámske hygienické produkty počas menštruácie považuje za základnú potrebu.

Ženy žijúce v menštruačnej chudobe používajú často náhrady potrieb na zachytávanie menštruačnej tekutiny, ktoré môžu priamo ohrozovať ich zdravie a život (toaletný papier, noviny, staré handry, špongie, ale aj iné). Zvyknú tiež používať menštruačné potreby dlhšie, ako je určené, alebo opakovane, aby znížili počet potrebných kusov, čím opäť priamo ohrozujú svoje zdravie. Menštruačný cyklus je fyziologický dej približne1,8 miliardy žien na celom svete. Podľa profesora Jozefa Záhumenského je menštruačná chudoba súčasťou celkovej núdze, ktorá môže narúšať reprodukčné práva žien, napríklad aj pri nemožnosti zabezpečiť si finančne adekvátnu ochranu pred neželaným tehotenstvom. Krajiny, ktoré riešia tieto problémy komplexne, majú nízky výskyt neželaných tehotenstiev a z nich vyplývajúcich nežiaducich reprodukčných javov.

Menštruačné potreby sú nevyhnutným mesačným výdavkom každej ženy a pre mnohé sú nákladnou položkou, najmä pre ženy žijúce vo vylúčených komunitách, ale aj pre rodiny s viacerými deťmi či pre neúplné rodiny. Podľa prieskumu by až 90 percent žien privítalo finančnú pomoc od štátu pri nákupe menštruačných potrieb a 80 percent žien by ocenilo menštruačné potreby zdarma na pracoviskách a vo verejných budovách. Prvou lastovičkou vo verejnej správe na Slovensku je Banskobystrický kraj. Od roku 2022 poskytuje na toaletách vo svojich zariadeniach, akými sú úrady či stredné školy a školské zariadenia, menštruačné potreby zadarmo. Na výrobu a implementáciu menštruačných skriniek na sprístupnenie menštruačných potrieb v školách, komunitných centrách a organizáciách podporujúcich ľudí v núdzi je zameraný projekt Dôstojná menštruácia. Stredoškoláčky z Bratislavy pripravili projekt MenstruStation, vďaka ktorému majú teraz všetky žiačky školy k dispozícii dostatok dámskych hygienických potrieb počas celého roka. Európska únia členským štátom umožňuje znížiť DPH na menštruačné potreby. Tesco prichádza s iniciatívou pokryť hodnotu DPH dámskych hygienických potrieb vlastných značiek, a to dlhodobo.