streda 1. februára 20173D: Nová technika operácií mozgu
Odborníci z Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) vyvinuli bezpečnejšiu techniku operovania hlboko uložených nádorov v mozgu. Operovali ňou úspešne už 10 pacientov a využíva sa aj v zahraničí.
Pri operáciách v časti mozgu nazývanom inzula môže dôjsť k poškodeniu drobných, ale mimoriadne dôležitých cievok, ktoré nezriedka prechádzajú priamo cez mozgový nádor. Riziko ochrnutia pacienta, a to aj napriek využitiu najmodernejších mikrochirurgických techník, je vysoké.
„Snažili sme sa o čo najkvalitnejšie zobrazenie nádorového tkaniva a o čo najprecíznejšie zobrazenie hlavných mozgových tepien pomocou 3D sonografu. Využívali sme pritom fúziu obrazu z viacerých ultrazvukových sond. Počas jednej z operácii sme si všimli, že sa nám darí zobraziť aj drobné mozgové tepienky s priemerom často menším ako milimeter, čo sa vo svete považovalo za nedoriešený problém“, upresnil doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH.  „Identifikácia týchto drobných cievok prispieva k prevencii ich poškodenia počas odstraňovania nádoru mozgu a významne znižuje riziko ochrnutia pacientov

V UNB sa vykonáva najviac operácií mozgu v SR až 700 ročne. Jednotkou je aj v počte awake operácií (pri vedomí pacienta), ktorých má na konte vyše 300. Problematiku plánujú ďalej skúmať a rozvíjať.