streda 1. februára 2017


Prieskum: Kancelária bez papiera
Odkedy britsko-americký vedec Frederick Wilfrid po prvýkrát predpovedal „kanceláriu bez papiera“, uplynulo už 38 rokov. A aká je dnes realita? 

Podľa prieskumu medzi viac ako 2.400 zamestnancami v regióne EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) považuje 76% respondentov tlač za dôležitú, pretože im pomáha pracovať efektívne a prevažná väčšina (75%) považuje „kanceláriu bez papiera“ za nereálnu.  Na Slovensku dokonca 81% slovenských respondentov uviedlo, že považujú tlač za kľúčovú pre fungovanie svojho pracovného odvetvia, pričom prezradili, že tlačia v priemere 31 strán denne. Najobľúbenejšími položkami pre tlač sú pritom zmluvy, za nimi tesné nasledujú faktúry a tabuľky.

Ľudia stále radi pracujú s papierom a pri určitých typoch činností uprednostňujú pred monitorom tlač, ale pôsob jej využívania sa mení. Takmer polovica výtlačkov sa stáva buď bezprostredne odpadom (11%) alebo je určených na krátke použitie (29%). To však nevypovedá o nižšej hodnote tlače: polovica zamestnancov (50%) uviedla, že by sa ich produktivita znížila, keby nemohli tlačiť – je tu však faktor, na ktorý zamestnanci myslia: 98% z nich si myslí, že ochrana životného prostredia je dôležitá. 

Ak už teda potrebujete nevyhnutne tlačiť, vyberte si atramentové tlačiarne pred laserovými.  Môžu dosiahnuť aj dvojnásobný počet výtlačkov, pritom vyprodukovať o 95% menej odpadu a zásadne znížiť spotrebu energie (testované spoločnosťou BLI počas dvoch mesiacov až do apríla 2015 v porovnaní s konkurenčnými zariadeniami na objednávku spoločnosti Epson). Tento fakt si ešte stále neuvedomuje alarmujúcich 72% spoločností na Slovensku!

Prieskum Coleman Parks od októbra 2016 do januára 2017 pre Epson Europe. Profil respondentov: malé a stredné podniky (10-250 zamestnancov). Zamestnanci, ktorí používajú tlačiareň pravidelne (minimálne raz týždenne). Celkom 2.400 uskutočnených rozhovor v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Holandsku, Nórsku, Švédsku, Južnej Afrike, Izraeli a Grécku. Počty respondentov, ktorí sa v jednotlivých krajinách do prieskumu zapojili sú: Česká republika (250), Slovensko (250), Poľsko (200), Maďarsko (200), Rumunsko (100), Belgicko (200), Dánsko (100), Fínsko (100), Holandskoí (200), Nórsko (100), Švédsko (200), Južná Afrika (200), Izrael (200), Grécko (100). Upozorňujeme, že bol dodržiavaní štandardný postup pri zaokrúhľovaní, preto sa niektoré celkové hodnoty nerovnajú 100%.