streda 1. februára 2017


Nezmeškajte: Vy rozhodujete, my pomáhame  
Neziskové a miestne organizácie môžu až do nedele 5. februára 2017 prihlásiť svoj projekt zameraný na zdravý životný štýl, podporu detí a mládeže, ochranu a zveľadenie životného prostredia alebo komunity.
Úspešné projekty vybrané odbornou porotou v spolupráci s nadáciou Pontis postúpia do hlasovania, v ktorom rozhodnú zákazníci Tesco o výhercoch v 77 regiónoch na Slovensku. Víťazné projekty získajú 1.300 eur zo spoločnej sumy vyše 100 tisíc eur.

V minulom roku sa podarilo napríklad opraviť západnú baštu Zborovského hradu na východnom Slovensku, na základnej škole v Považskej Bystrici vybudovať školskú včelnicu a tak umožniť vybudovanie prvej včelárskej základnej školy na Slovensku, alebo podporiť rozvoj športových zručností detí a zapojiť rodičov do tréningového procesu formou tzv. Klinika Family v Trnave. Súčasťou tohto projektu bola čiastočne aj výstavba nového baseballového areálu.