štvrtok 2. februára 2017


Aktuálne: Nová registrácia áut  
Od 1. februára sa zmenil výpočet poplatku pri registrácii vozidla na dopravnom inšpektoráte. Jeho výška sa odvíja nielen od výkonu, ale aj od veku vozidla. Vypočítať si ho môžete aj na internete.

Kalkulačku na výpočet výšky poplatku nájdete na tejto adrese. Pre najnižšiu výkonnostnú kategóriu do 80 kW bez ohľadu na to, či ide o nové, jazdené, alebo dovezené vozidlo zostáva poplatok rovnaký, a to 33 EUR. Rovnakú sumu budú platiť majitelia starších vozidiel s nízkou zostatkovou hodnotou vyjadrenou vzorcom, ktorý je uvedený v zákone. Poplatok sa zvýši majiteľom luxusných a výkonných vozidiel a tiež pri predaji v poradí druhému a ďalšiemu majiteľovi.

Do návrhu zákona sa dostal aj ekologický aspekt. Pre vozidlá s alternatívnym pohonom (hybridný pohon, CNG, LNG a vodík) sa poplatok vypočítaný podľa vzorca zníži o polovicu. Elektromobily platia už aj v súčasnosti najnižšiu sumu poplatku, teda 33 EUR.

Napriek tomu, že podľa MV SR boli všetky systémy (e-Kolok, agendový systém a modul správy poplatkov MV SR, mobilná aplikácia, kiosky) na nové sadzby registračného poplatku pripravené a otestované, prvý deň došlo pri aktua
lizácii na novú verziu k výpadkom.