štvrtok 29. júna 2017

e-Schránka: Udelené oprávnenia možno zmeniť
Zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa, právnickej osoby a orgánu verejnej moci je najnovšie možné vykonať bez nutnosti zrušenia a následného udelenia oprávnenia.

Po prihlásení sa do schránky sa v sekcii Môj profil“ v časti Zobrazenie oprávnení“ zobrazí zoznam subjektov, ktoré už majú udelené oprávnenia. Cez možnosť Upraviť“, nachádzajúcu sa pri mene/názve subjektu, získate prístup k zmenovému formuláru, po ktorého odoslaní Vám aj subjektu, ktorému meníte oprávnenie, príde do elektronickej schránky potvrdenie o zmene zastupovania.


Viac informácií nájdete v sekcii Návody na portáli slovensko.sk.