pondelok 26. júna 2017

e-Schránka: Nový dizajn
Nový dizajn zabezpečí jednoduchšiu elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Priblíženie vizuálu elektronických schránok prostrediu emailového klienta umožní používateľom využiť svoje predchádzajúce skúsenosti s bežnou elektronickou komunikáciou.

Od 1. júla budú na portáli slovensko.sk dostupné schránky v novom dizajne s upravenými existujúcimi funkciami. V priebehu júla budú mať používatelia k dispozícii nasledujúce vylepšenia, ktoré vyplynuli z verejného prieskumu:
  • zjednodušenie a zjednotenie výberu a listovania v zozname správ,
  • zvýraznenie možnosti odhlásenia sa zo schránky,
  • zvýraznenie neprečítaných správ,
  • sprístupnenie žiadostí v schránke na jedno „kliknutie“ alebo v kontexte s konkrétnou funkcionalitou,
  • zjednodušenie nastavenia notifikácií,
  • čitateľnejšie zobrazovanie údajov v doručenke,
  • možnosť nastavenia počtu zobrazovaných správ v priečinku prijatých správ,
  • sprievodca schránkou (jednoduchý sprievodca základnými funkciami schránky),
  • prepínanie medzi schránkami jedného používateľa bez nutnosti odhlásenia sa zo schránky (už len prostredníctvom zadania BOK kódu).
Vo  fáze nasadenia do konca septembra sú naplánované nové funkcionality ako preposielanie správ do emailu či hromadné operácie nad správami (hromadné mazanie správ, presúvanie priečinkov a ukladanie ich obsahu).


V prechodnom období bude dostupná duálna verzia schránok, t. j. starý aj nový vizuál. Obe verzie budú fungovať paralelne tak, aby mali používatelia dostatok času zvyknúť si na nové prostredie a naučiť sa pracovať so schránkou.