utorok 27. júna 2017

EU: 2,7 miliardy eur na 152 projektov v oblasti dopravy
Európska komisia  predstavila návrh investovať 2,7 miliardy eur do kľúčových dopravných projektov, ktoré podporujú konkurencieschopnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe. Medzi nimi je aj 13 projektov zo Slovenska.


Vybrané projekty sú väčšinou zamerané na strategické úseky európskej dopravnej siete so zámerom prispieť k modernizácii železničných tratí, odstraňovaniu prekážok brzdiacich dopravu a zlepšovaniu cezhraničných prepojení, k inštalácii zariadení na dodávku alternatívnych palív, ako aj k realizácii inovačných riešení riadenia dopravy. Najväčšia časť finančných prostriedkov sa vyčlení na rozvoj európskej železničnej siete (1,8 mld. eur), dekarbonizáciu a modernizáciu cestnej dopravy a rozvoj inteligentných dopravných systémov (359,2 mil. eur) a zavádzanie systémov manažmentu letovej prevádzky (311,3 mil. eur).

V rámci Slovenska bolo na financovanie vybraných 13 návrhov (z celkovo 18 podaných) za viac ako 153 miliónov eur. Medzi vybranými návrhmi sú napríklad vypracovanie prípravných štúdií na modernizáciu 26 km dlhého úseku železničnej trate Malacky-Kúty, vybudovanie 144 nabíjacích staníc so striedavým a jednosmerným prúdom a 23 rýchlonabíjačkiek pre elektromobily v Bratislave, Ľubľane a Záhrebe, či zavedenie GSM-R na komunikáciu medzi vlakom a kontrolnými centrami železničnej regulácie pozdĺž 329 km dlhého úseku železničnej trate Varín-Košice-Čierna nad Tisou.

Tieto investície sa uskutočnia v rámci Nástroja na prepájanie Európy, finančného mechanizmu EÚ na podporu budovania sietí infraštruktúry a prinesú 4,7 miliardy eur z verejných i zo súkromných zdrojov. Komisia tak plní svoj Investičný plán pre Európu a záväzok prepojiť Európu vrátane nedávno vyhláseného programu Európa v pohybe.