streda 28. júna 2017

EU: Pokuta 2,42 miliardy eur pre  Google
Európska komisia udelila rekordnú pokutu za zneužitie dominantného postavenia na trhu. Podľa zistení poskytoval vyhľadávač Google nezákonnú výhodu vlastnej službe porovnávania cien Google Product a zároveň spôsobil, že konkurenčné služby porovnávania cien mali v jej výsledkoch vyhľadávania cielene nižšie umiestnenie.

Prešetrovanie tiež ukázalo, že v dôsledku nezákonného postupu spoločnosti sa internetová premávka jej služby porovnávania cien Google Product výrazne zvýšila, zatiaľ čo konkurenti dlhodobo zaznamenávali značné straty v premávke. Tieto náhle poklesy nebolo pritom možné vysvetliť inými faktormi. Niektorí konkurenti sa prispôsobili a podarilo sa im premávku zvýšiť, avšak nikdy nie v plnom rozsahu. Postup Google tak potláčal hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien založenú na kvalite výrobkov, v dôsledku čoho prišli európski spotrebitelia o možnosť skutočnej slobodnej voľby.


Spoločnosť Google má teraz 90 dní na to, aby tieto praktiky ukončila a aby sa zdržala akéhokoľvek opatrenia, ktoré by malo rovnaký alebo podobný cieľ alebo účinok. V opačnom prípade bude musieť uhradiť penále až do výšky 5% priemerného denného celosvetového obratu spoločnosti Alphabet, ktorá je jej materskou spoločnosťou. V rozhodnutí sa zároveň prikazuje, aby Google dodržiaval jednoduchú zásadu, a to poskytovať rovnaké zaobchádzanie konkurenčným službám porovnávania cien, aké poskytuje svojej vlastnej službe.

Pokuta 2,424.495.000 eur zohľadňuje trvanie a závažnosť porušení. Vypočítaná bola na základe výšky príjmov, ktoré Google získalo zo svojej služby porovnávania cien v 13 dotknutých krajinách EHP.