pondelok 26. júna 2017

Novinka: Profesionálna vnučka
Osamelosť patrí medzi najväčšie problémy dôchodcov. Podľa štatistík až štvrtina slovenských domácností je jednočlenných a väčšinou ide o dôchodcov. Z osamelosti sa seniori postupne dostávajú do depresie, prejavia sa u nich úzkostné stavy, smútok až strata zmyslu života.

Aj v tomto prípade platí, že najlepšia je prevencia a preto vznikol zaujímavý projekt na podporu spoločenskej komunikácie. Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň zatelefonuje seniorovi,  vypočuje ho, porozpráva sa s ním, čím sa zmenší pocit osamelosti a zastúpi zaneprázdnenú alebo chýbajúcu rodinu. Službu využívajú  nielen seniori, ale aj rodiny so znevýhodneným príbuzným, ktorý sa potrebuje porozprávať a nájsť si priateľa. Profesionálna vnučka je k dispozícii aj v prípade, ak ste pracovne vyťažení, potrebujete vycestovať a nemáte možnosť pravidelne udržiavať kontakt so svojimi starkými a radi by ste sa ubezpečili, že sú v poriadku. Na základe svojich skúseností dokáže autorka projektu rozpoznať a identifikovať zmenu v správaní, čo môže prispieť k včasnej diagnostike psychického či zdravotného problému. Rovnako, ak sa klientovi nedovolá, upozorní rodinu.


Profesionálna vnučka ponúka tiež možnosť adoptovať si dôchodcu, ktorému môžete službu prefinancovať. Rovnako sa na stránke môžu prihlásiť dôchodcovia, ktorí by o službu mali záujem, ale nemôžu si ju dovoliť. Pokúsia sa im nájsť sponzora.