streda 21. júna 2017

EU: Nový nástroj pre profil zručností migrantov
Pri príležitosti Svetového dňa utečencov OSN zavádza Európska komisia nástroj na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

Ide o offline aj online internetový editor, ktorý umožní migrantom prezentovať ich zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti spôsobom prístupným pre zamestnávateľov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy ako aj organizáciám pracujúcim s migrantmi v celej Európskej únii. Využije sa na zabezpečenie, aby boli zručnosti a vzdelanie týchto osôb uznané a aby ich bolo možné ďalej smerovať na odbornú prípravu, vzdelávanie alebo do zamestnania. Nielenže tak poskytuje prehľad o profile zručností osôb pochádzajúcich z krajín mimo EÚ podobný životopisu, ale pomôže aj identifikovať osobitné potreby jednotlivcov pri začleňovaní do trhu práce. Tým sa v konečnom dôsledku zjednoduší vyhľadávanie voľných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie.


Začlenenie štátnych príslušníkov tretích krajín do trhu práce je jednou z najdôležitejších výziev, najmä vo svetle pokračujúceho prílevu utečencov a žiadateľov o azyl. Náklady, ktoré vznikajú, ak sa tieto osoby neintegrujú, sú v skutočnosti v dlhodobom horizonte omnoho vyššie než náklady na účinnú integračnú politiku a vzhľadom na digitalizáciu a starnutie spoločnosti má Európa záujem stať sa atraktívnou destináciou pre talenty, ktoré naše hospodárstva potrebujú. Ak chceme z nášho ľudského kapitálu vyťažiť čo najviac, musíme do práce zapojiť každého talentovaného jednotlivca v EÚ.