štvrtok 22. júna 2017

Google: Najdrahšie kľúčové slová majú poistenie a pôžičky
Nárast investícií do reklamy vo vyhľadávaní každým rokom rastie. Agentúra PerformicsB2BGroup porovnala priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní na Google za rok 2016 za non-brandované kampane v jednotlivých segmentoch, čiže v zacielení na všeobecné kľúčové slová, ktoré neobsahujú klientovu značku.

Naprieč každým segmentom bolo stanovených desať najvyhľadávanejších kľúčových slov, na základe ktorých bolo váženým priemerom vyvodená priemerná CPC (cena za kliknutie) pre dané odvetvie. Je bežné, že vo finančnom sektore sú ceny za kliknutie najdrahšie, preto najvyššiu CPC z porovnávaných odborov má podľa infografiky segment poistenia (2.40 €) a pôžičiek (2.10 €). Najlacnejšie kliknutie majú lekárne (0.12 €) a knihy (0.11 €).

Zaujímavé na prípadovej štúdií je porovnanie ceny za kliknutie medzi slovenským a českým trhom. Veľký rozdiel nájdeme v segmente hotelov, kde sa cena za kliknutie na Slovensku pohybuje v priemere 0.24 € oproti Českej republike, kde je cena niekoľkonásobne vyššia, a to 1.74 €. Ďalší výrazný rozdiel je v segmente pôžičiek, kde je cena za kliknutie na Slovensku o viac ako 1.50 € nižšia ako v ČR, kde je na spomínanej najdrahšej pozícií.


Prípadová štúdia by mala slúžiť spoločnostiam, ktoré vstupujú na trh, respektíve chcú porovnať vlastné dosiahnuté CPC s priemerom na trhu. Každoročne sa CPC zvyšuje (cca o 10-20% podľa daného segmentu), hlavným dôvodom medziročného nárastu je konkurencia, ďalším faktorom môže byť kvalita reklám.