streda 21. júna 2017

SR: Nelegálna výstavba nadzemných telekomunikačných sietí
Niektorí telekomunikační operátori na Slovensku začínajú využívať pri rozširovaní pokrytia miest a obcí širokopásmovým internetom aj telekomunikačné a elektrické stĺpy, na ktoré ťahujú vzduchom nové optické vedenia.

Viesť v zastavaných územiach nové rozvody nad zemou pritom vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 zakazuje. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) považuje preto takýto spôsob budovania optických sietí za nelegálny a diskriminačný. Protiprávnosť výstavby nových závesných vedení potvrdili pri preskúmavaní konkrétnych prípadov už viackrát prokuratúra, vyššie stavebné úrady aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Najaktívnejšia je pri budovaní nadzemných vedení v tomto roku Slovak Telekom. „Dominantný hráč získava obchádzaním zákona konkurenčnú výhodu, ktorá vedie k oslabeniu konkurencie, a tým aj k obmedzenému výberu pre koncových zákazníkov, k slabšiemu rozvoju služieb a k vyšším cenám“, vysvetlil predseda ALPI Michal Rybárik. Telekom „schováva“ ťahanie nových optických vedení nad zemou za opravu a údržbu existujúcej metalickej siete, hoci umiestňovanie telekomunikačných vedení v zastavaných územiach pod povrch zeme má podľa vyhlášky platiť aj pre zmeny stavby, pre udržiavacie práce a pre zmeny v užívaní stavby, čiže aj pre opravy existujúcej siete. Nadzemné vedenia však dnes po slovenských obciach pribúdajú aj na úplne nových stĺpoch a často aj na miestach, kde pôvodne žiadne telekomunikačné káble neboli. Nadzemným budovaním infraštruktúry dokáže operátor rozširovať optickú sieť niekoľkonásobne lacnejšie ako konkurenti. Je to však zároveň neestetické a keďže životnosť novobudovanej siete dosahuje desiatky rokov, konzervuje sa tým nevzhľadný výzor mnohých ulíc na jednu až dve ďalšie  generácie.


ALPI mieni dozerať na dodržiavanie právnych predpisov svojimi členmi aj ostatnými telekomunikačnými podnikmi na trhu. „Na základe podnetu od členov alebo verejnosti preveríme konkrétne stavby a  ak zistíme pochybenia, podáme podnety na príslušné orgány s cieľom, aby nadzemné vedenia museli byť odstránené alebo prebudované v súlade s vyhláškou, čiže pod povrch zeme“, dodal M. Rybárik. Asociácia tiež plánuje o téme nezákonného budovania nadzemných vedení oboznamovať obce, aby si boli vedomé možných rizík porušovania zákona. Pri podozreniach pristúpi k podaniu podnetov na Protimonopolný úrad SR, na prokuratúru či na políciu.