utorok 22. augusta 2017

Aktuálne: Daňové novely
Vláda SR schválila sériu zákonov, ktorými rezort financií prináša ďalšie opatrenia do akčného plánu boja proti daňovým únikom. Väčšina z nich by mala začať platiť od januára budúceho roka.

Dôležité zmeny prináša zákon o správe daní, ktorý reformuje a uvoľňuje daňové tajomstvo. Od budúceho roka tak budú informácie, ktoré doteraz podliehali daňovému tajomstvu, prístupné širšiemu okruhu ľudí. Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať zoznamy daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu a priznanej vlastnej daňovej povinnosti. Okrem toho bude od budúceho roka interne „známkovať“ firmy podľa toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Zodpovední podnikatelia môžu počítať s pozitívnym prístupom zo strany FR SR.

Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25% na 100% a možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu o ďalších 100% z upraveného medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj prináša novela zákona o dani z príjmov. Okrem toho dochádza k stimulácii produkcie s vyššou pridanou hodnotu a zamestnávaniu vysoko-kvalifikovaných pracovníkov zavedením tzv. patent –boxov.

Zavádzajú sa aj stimuly na podporu kúpeľníctva na Slovensku. Pracujúci, ktorí počas roka absolvujú kúpeľný pobyt, pričom preukázateľne zaplatia najmenej 50 eur za služby súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, budú mať nárok uplatniť si odpočítateľnú položku od základu dane do výšky 50 eur. MF SR predpokladá, že pri súčasných parametroch si uvedenú úľavu uplatní cca 200 tisíc pracujúcich, ktorí platia daň z príjmov fyzických osôb.

V rámci boja proti daňovým únikom pripravilo MF SR aj zmeny v spotrebnej dani z minerálnych olejov. Reaguje tak na poznatky FR SR o podvodoch na spotrebných daniach, najmä pri pohonných látkach. Zákon sprísňuje podmienky pre obchodníkov s minerálnymi olejmi a zavádza možnosť pozastavenia činnosti, ak vznikne podozrenie, že subjekt porušuje daňové a colné predpisy.

Krokom proti podvodníkom je aj predĺženie doby archivácie účtovných dokladov zo súčasných 5 na 10 rokov. Zároveň zákon o účtovníctve prináša možnosť archivácie v elektronickej podobe.