štvrtok 24. augusta 2017

Aktuálne: Dôvera Slovákov voči značkám je veľmi silná
Pre tri štvrtiny Slovákov (vyše 74%) je značka zárukou kvality, dôvery a bezpečnosti. Toto percento je takmer identické tak u mužov (74,86%) ako aj u žien (73,54%). 

Najviac značkám dôverujú obyvatelia Trenčianskeho kraja, kde až 78,34% obyvateľov vníma značku ako záruku kvality, dôvery a bezpečnosti. Najmenej naopak Žilinského kraja, kde s týmto tvrdením súhlasilo 70,50% opýtaných. Konkrétne značkovým potravinovým výrobkom predávaným na Slovensku dôveruje až 70,16% respondentov, rovnaké percento žien (70,03%) ako mužov (70,29%). Najvyššia dôvera v značkové potraviny je v Košickom kraji (73%), najnižšia v Banskobystrickom (65,70%). Výraznejší rozdiel vnímania medzi mužmi a ženami je pri spájaní značky a inovácií. Viac ako polovica Slovákov (52,92%) je presvedčená, že výrobcovia potravín neustále zdokonaľujú a inovujú svoje produkty s využitím surovín vysokej kvality, pričom s týmto výrokom viac súhlasia ženy (58,52%) ako muži (47,29%).

Podľa takmer dvoch tretín opýtaných (65,31%) výrobcovia poznajú očakávania spotrebiteľov, na základe ktorých sa snažia uviesť na trh čo najlepšie výrobky. Aj v tomto prípade je takéto presvedčenie silnejšie u žien (68,74%) ako mužov (62,14%). To, že sa výrobca snaží prispôsobiť skutočným preferenciám spotrebiteľa si myslí najviac obyvateľov Žilinského (71,43%) a najmenej Trenčianskeho kraja (60,51%).

Reprezentatívny telefonický prieskum realizovala počas prvých dvoch júnových týždňov pre Slovenské združenie pre značkové výrobky spoločnosť Communications & Campaigns v súlade s pravidlami ESOMAR na vzorke 1.404 respondentov.