pondelok 21. augusta 2017

Novinka: Národný potravinový katalóg 
Elektronický nástroj verejného obstarávania na nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov môže slúžiť všetkým záujemcom o nákup potravín najmä od regionálnych výrobcov. 

Obstarávatelia si budú môcť nakúpiť potraviny s vysokými kritériami bezpečnosti, kvality a výživovej hodnoty, ktoré si budú môcť priamo objednávať v požadovanom množstve a frekvencii. Katalóg zabezpečí zvýšenie podielu čerstvých potravín, teda potravín bez vysokého podielu konzervačných látok. Lokálnym producentom prinesie možnosť uchádzať sa o zákazky financované z verejných zdrojov. A bude mať významný environmentálny prínos na zníženie odpadového zaťaženia a najmä zníženie uhlíkovej stopy.

MPRV SR spúšťa Národný potravinový katalóg (NPK)v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska a Agrárnou komorou Slovenska. Komory majú pripravené vyškolených pracovníkov a poradcov pri práci s katalógom. V rámci NPK vznikne 30 kontaktných miest po celom Slovensku. Odborným garantom je Výskumný ústav potravinársky NPPC.

V súčasnosti je spustená prvá fáza projektu. Ide o testovací elektronický formulár informácií o sortimente. Aktuálne sprístupnená demo-verzia slúži na úvodné zoznámenie sa s obsahom sortimentu a formulárom produktového listu. Jej účelom je získanie spätnej väzby zo strany dodávateľov. Vypĺňať produktový list bude možné od 4. septembra 2017. Katalóg je k dispozícii na internetovej stránke www.npkinfo.sk. Od pondelka 21. 8. 2017 je spustené tiež call centrum na čísle 0800 700 706 a emailová podpora helpdesk@npkinfo.sk.