streda 23. augusta 2017

Radíme: Nechajte si skontrolovať svoje lieky 
Bezplatné vyhodnotenie rizík užívanej kombinácie liekov sprostredkuje najväčšia databáza liekových interakcií pre lekárne a aplikácia pre pacientov.  

Pri vyššom klinickom riziku získa pacient aj možnosť konzultácie v niektorej z lekárni zapojenej do projektu podľa miesta svojho bydliska. Databáza obsahuje takmer 600 tisíc citácií odbornej literatúry a podrobnú charakteristiku vyše 160 tisíc potenciálnych liekových interakcií aj s ich klinickým významom a návrhom riešenia.

Pacienti môžu aplikáciu použiť po prihlásení sa na http://www.interakcieliekov.sk/. V časti založiť nový účet je možná bezplatná registrácia, pri ktorej pacient zadá o. i. svoju emailovú adresu na komunikáciu s lekárňou. Po prihlásení sa uvedie pohlavie a vek, následne lieky, ktoré užíva, či už na lekársky predpis, alebo bez neho. Pre účely čo najlepšieho zhodnotenia potenciálnych interakcií sa zadáva aj čas, kedy svoje lieky užíva. Po vyplnení sa pacientovi zobrazí zoznam liekov a informácie o prípadných nežiaducich účinkoch s možnosťou objednania sa na konzultáciu v niektorej z lekárni zapojených do projektu.

Zoznam všetkých zapojených lekární sa nachádza na internetovej stránke slek.sk. Informácie o sídle, možnostiach dopravy a otváracích hodinách zapojených lekární sa nachádzajú priamo v aplikácii pre pacientov.