piatok 25. augusta 2017

e-Schránka: Podporované platformy IMAP
Služba sťahovania notifikácií z ústredného portálu verejnej správy cez protokoly IMAP (Internet Message Access Protocol) je podporovaná len na niektorých platformách. 

Uvedená služba sťahovania notifikácií z ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) cez protokoly IMAP slúži na komunikáciu s poštovým serverom.  Podľa aktuálnej informácie na portáli slovensko.sk je zo strany ÚPVS podporovaná len na niektorých platformách, a to konkrétne Thunderbird, MS Outlook do verzie 2013 a emailový klient pre Mac.

Nastaviť zasielanie notifikácií do vybraného priečinka si môžete v záložke Nastavenie notifikácií v hlavnom menu priamo nad hlavnými priečinkami schránky alebo v sekcii Správa priečinkov cez záložku Notifikácie. Vybrať si môžete z týchto možností: notifikácia pri doručení novej správy do priečinku, pri presune správy do priečinku, príp. obidve možnosti. Pri každej z nich môže byť notifikácia zaslaná prostredníctvom notifikačného modulu (vybraný preferovaný kanál SMS/e-mail v sekcii Môj profil) alebo na inú emailovú adresu, ktorú si definujete. V tomto prípade je však potrebné emailovú adresu vpísať do zoznamu adries, a to prostredníctvom tlačidla + pridávate emailovú adresu do zoznamu a cez tlačidlo x zasa adresu odstraňujete. Nastavenie mailovej adresy ešte uložíte rovnomenným tlačidlom v dolnej časti.