piatok 27. októbra 2017

Aktuálne: Elektronická komunikácia s Finančnou správou 
Podávanie daňových priznaní, colných vyhlásení a ďalších dokumentov prostredníctvom webových služieb Finančnej správy je možné rovnako ako doteraz. Elektronické podania majú zabezpečenú dvojitú ochranu.  

Akákoľvek osoba, ktorá chce niečo podať prostredníctvom Portálu finančnej správy (PFS), Centrálneho elektronického priečinku (CEP) alebo iného webového rozhrania sa musí najskôr prihlásiť. Na portáli je tak identifikovaná a autentifikovaná a až následne môže niečo podať a podpísať. „Pokiaľ aj osoba použije na autentifikáciu elektronický občiansky preukaz, tak máme potvrdené aj ministerstvom vnútra, že v časti identifikácie a autentifikácie subjektu nehrozí žiadne potenciálne riziko ani pri využití eID (elektronický občiansky preukaz). Potenciálne bezpečnostné riziko sa týka len generovania podpisového kľúča. U nás je však osoba najskôr autentifikovaná a je vylúčené, že by to podanie a podpis urobila nejaká iná osoba ako tá, ktorá sa prihlásila,“ doplnil F. Imrecze.

PFS je plne funkčný, je možné prihlasovať sa aj odosielať podania. To platí pre používateľov všetkých troch spôsobov prihlasovania sa a podpisovania, teda prostredníctvom dohody o elektronickej komunikácii, kvalifikovaného elektronického podpisu a aj prostredníctvom eID. Finančná správa bude akceptovať podania na PFS doručené všetkými tromi spôsobmi.