streda 25. októbra 2017

Online: Život bez cukrovky
Diabetes mellitus má na Slovensku asi 400.000 obyvateľov, ďalších asi 100.000 obyvateľov má tzv. prediabetický rizikový syndróm. Pokiaľ nie sú dostatočne kontrolované liečbou, môžu skrátiť dĺžku života o 15 až 20 rokov. Približne tretina chorých pritom o svojom ochorení netuší. 

Slovenská diabetologická spoločnosť sa pripája k celo svetovému projektu Žijeme život na hrane s cieľom zvýšiť povedomie o možných rizikách zle liečenej cukrovky. V OC Eurovea v Bratislave je pripravené špeciálne vyhradené miesto určené na edukáciu širokej verejnosti a meranie glykémie aj glykovaného hemoglobínu u diabetikov. Merania a primárnu edukáciu budú organizovať zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie. Súčasťou meraní bude krátky dotazník.

Sprievodným programom bude slackline, čiže chodenie po lane. Posilňuje zmysel pre rovnováhu a držanie celého tela. Od klasického lana sa líši tým, že na chodenie sa využívajú dva pevné body medzi ktoré sa naťahujú polyesterové popruhy šírky 25 mm. Laná budú upevnené v blízkosti edukačného miesta v dňoch 24 - 26.októbra 2017. Ako ďalšie aktívne možnosti balansovania na hrane budú pripravené aj bosu podložky, jednokolka, ale aj  handwalking. Každý záujemca si bude môcť odmerať svoje hodnoty cukru v krvi a aspoň symbolicky vyskúšať, aký je život  na hrane s diabetom.

V mesiacoch november a december odštartuje už 3. úspešný ročník projektu Dia dni v lekárni vo vybraných 15 lekárňach Západoslovenského kraja. Viac informácií o projekte aj o ochorení na zivotbezcukrovky.sk.