štvrtok 26. októbra 2017

Radíme: Nedoručený SMS lístok 
Cestovanie mestskou hromadnou dopravou umožňuje využívať cestovný lístok zakúpený formou SMS správy. Aj tu však platia určité pravidlá.  

Používateľ služby SMS lístka by si mal pred nástupom do prostriedku MHD vždy overiť, či mu prišla spätná SMS správa potvrdzujúca platnosť zakúpenia cestovného lístka. Ak takúto notifikáciu svojej objednávky cestovného lístka nedostane, na cestu MHD by mal radšej zvoliť klasický cestovný lístok. Podľa prepravného poriadku môže totiž cestujúci nastúpiť do vozidla MHD len s prijatou správou o platnom lístku.    

Cestujúci bez prijatej správy o platnom SMS lístku je pre revízorov cestujúci bez platného cestovného lístka. Žiadny technický problém operátora neoprávňuje na cestovanie bez platného cestovného lístka a nemá ani vplyv na platnosť udelenej pokuty. Reklamáciu nedoručenej SMS správy potvrdzujúcej platnosť zakúpenia cestovného lístka je potrebné podať priamo u mobilného operátora.