štvrtok 26. októbra 2017

EU: Parlament chce kriminalizovať nové drogy  
V Európskej únii sa každoročne objaví vyše sto nových drog, ktoré zatiaľ neupravuje žiadna legislatíva. Môžu byť pritom veľmi nebezpečné a narobiť rovnaké škody ako heroín alebo kokaín.  

Únia potrebuje reagovať na tvorivých výrobcov drog, predaj týchto substancií zakázať a náležite trestať. Na zoznam zakázaných látok by sa tak mali dostať aj nové drogy vyrobené síce z legálnych zložiek, no zdraviu škodlivé. Medzi ne patrí napríklad aj syntetický opiát furanylfentanyl. Európsky parlament chce tiež prostredníctvom systému včasného varovania členským štátom umožniť, aby mohli nové omamné látky čo najrýchlejšie pridať na zoznam zakázaných drog.

Zmeny, ktoré už odobrili aj ministri členských štátov v Rade EÚ, by mali skrátiť proces vyhlasovania nových látok za nebezpečné na polovicu a posilniť úlohu Europolu. A tak ako je to aj v prípade iných zakázaných drog, aj pri nových by mal byť trest za výrobu, distribúciu a predaj aspoň 10 rokov za mrežami.