streda 25. októbra 2017

Insolvencie: V strednej a východnej Európe klesnú
Tento rok čaká ešte celý región nárast počtu insolvencií o +5%, ale už v budúcom roku by počet spoločností ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti mal klesnúť až o -6%. V globálnom meradle zostane počet insolvencií v tomto roku bezo zmeny a v budúcom narastie iba mierne o +1%. 

Podľa analýz Euler Hermes bude na tom v roku 2018 najhoršie Latinská Amerika, kde sa očakáva insolvenčný index na úrovni +7%, nasleduje Severná Amerika, Afrika a Stredný východ a tiež Ázia a Tichomorie: všetky tri územia zhodne po +5%. Okrem strednej a východnej Európy nastane pokles insolvencií podľa predpokladov expertov ešte v západnej Európe -2%. Najkritickejšia situácia by mala nastať v maloobchode, službách, stavebníctve, agropotravinárstve, doprave a tiež v oblasti strojov a zariadení, a to nie len v rámci uvedených regiónov.

Slovensko má podľa údajov Euler Hermes  v tomto roku dobré vyhliadky. Kým ešte v roku 2013 bol u nás index insolvencií na úrovni až +25%, v roku 2015 to už boli len +3% a vlani došlo k poklesu na úroveň -5%. Pre aktuálny rok 2017 sú očakávania na rovnakej úrovni, a síce pokles počtu firiem neschopných splácať svoje záväzky má byť u nás opäť -5%. Pozitívny vývoj sa predpokladá aj v rámci HDP Slovenska. Hoci v roku 2017 bude rast HDP nižší než vlani: +3,0%; v roku 2016 bol +3,3%, v roku 2018 by malo dôjsť opäť k zrýchleniu rastu slovenského HDP na úroveň +3,4%.