piatok 5. januára 2018

Eurofondy: Od januára nové opatrenia

Na Slovensku sa zavádzajú ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavné zmeny sa týkajú predchádzania rizík, zvyšovania informovanosti, povinného hodnotenie skupinami expertov a zjednodušenia komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a žiadateľmi. 

Od 1. januári 2018 tak začala platiť séria opatrení, ktoré sú súčasťou Akčného plánu na posilnenie transparentnosti eurofondov. Pripravil ho Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu. Celkovo 36 opatrení bolo predstavených koncom septembra 2017. Akčný plán pozitívne hodnotí aj Európska komisia.

Jedným z nových opatrení na zvyšovanie kvality vyhlasovaných výziev je povinné vypracovanie rizikovej analýzy. Tie vypracujú riadiace orgány s metodickou podporou Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) pre každú výzvu jednotlivo. Analýza musí obsahovať spôsoby, akými budú riziká eliminované. Novinkou je aj opatrenie na zvýšenie informovanosti potenciálnych žiadateľov. Riadiace orgány sú povinné pred samotným vyhlásením výzvy informovať verejnosť o tejto výzve – aké sú jej základné parametre, kto môže žiadať o finančný príspevok a na čo apod. Podstatnou zmenou je tiež, že vedecko-výskumné projekty a projekty zavádzajúce inovácie nad 10 miliónov EUR budú povinne hodnotené skupinami expertov.