štvrtok 4. januára 2018

Plastové tašky: Od 1. januára povinne spoplatnené

Igelitky sa stávajú odpadom pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466! 

Ľahké plastové tašky, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie, sú od 1. januára 2018 predajcovia povinní spoplatniť a zároveň alternatívne poskytovať iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia.

Spoplatnené sú ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov. Veľmi ľahká plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov – nazývaná aj ako mikroténové vrecúško, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami, spoplatneniu nepodlieha.

Ministerstvo životného prostredia SR ešte koncom roka 2016 vyhlásilo iniciatívu Slovensko bez igelitových tašiek. V súčasnosti sa k výzve pripojili maloobchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland a podporil ju tiež Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.