streda 3. januára 2018

Radíme: Nový televízor by mal podporovať DVB-T2/HEVC

Ak prijímate televízne stanice terestriálne, t.j. prostredníctvom vonkajšej alebo izbovej antény, mali by ste sa pripraviť na zmeny. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa používajú na televízne vysielanie, budú onedlho používať mobilní operátori. 

Okolité krajiny tiež prechádzajú z DVB-T na DVB-T2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) preto odporúča, aby ste si pri kúpe nového televízneho prijímača všímali, či podporuje štandard DVB-T2/HEVC. Starší televízor, s ktorým ste spokojní, ale nie je nevyhnutné ihneď meniť. Bude však potrebné k nemu dokúpiť prídavné zariadenie s podporou DVB-T2/HEVC, ktoré sa pripojí medzi anténu a televízor. Čo by ste mali vedieť pred kúpou nového televízneho prijímača obsahuje krátke video na https://youtu.be/JexyJq1lqj4.

Regulačný úrad už uzavrel dohody s národnými regulačnými autoritami všetkých okolitých členských krajín EÚ a s Ukrajinou týkajúce sa frekvenčných plánov pre digitálne terestriálne televízne vysielanie vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz, čím naplnil požiadavky čl. 1 ods. 2 Rozhodnutia EÚ 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „700 MHz“) v Európskej únii. Uzavretiu dohôd predchádzali vyše dvojročné dvojstranné rokovania s regulačnou autoritou každej susednej krajiny jednotlivo v rámci štvorstrannej skupiny (AUT, CZE, HNG, SVK) ako aj skupiny NEDDIF (North Eastern Digital Dividend Implementation Forum) združujúcej krajiny strednej, východnej a severnej Európy. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz na budovanie sietí piatej generácie (5G). Z dôvodu zachovania rozsahu programov šírených prostredníctvom digitálneho terestriálneho televízneho vysielania a modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií členské štáty EÚ prechádzajú z DVB-T na DVB-T2, resp. na DVB-T2/HEVC.  

Členské štáty EÚ majú povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ a do 30. júna 2020 umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Do 30. júna 2018 majú prijať a zverejniť svoj národný plán a harmonogram, ktorý bude obsahovať podrobné kroky týkajúce sa uvoľnenia frekvenčného pásma 700 MHz. V Slovenskej republike je prijatie a zverejnenie národného plánu v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR.