piatok 5. januára 2018

Novinka: Aplikácie z verejných dát

Ako sa obliecť, alebo či vyvetrať napovie nová aplikácia s údajmi od SHMÚ, víťaz tretieho ročníka Danubehack 3.0. Ďalšia zaujímavá appka mapuje voľnú ornú pôdu, iná zachytáva historické zmeny Bratislavy podľa údajov z máp. 

Ambíciou DanubeHack 3.0 bolo podporiť vývoj aplikácií na opätovnom použití otvorených údajov a aplikačno progamovacích rozhraní (APIs) organizácií verejnej správy. Porotu najviac zaujala aplikácia SHMÚ INSPIRE & OpenData, ktorá využíva symbiózu otvorených dát a informácií o počasí. Poskytuje meteorologické údaje a údaje o kvalite ovzdušia. Tie boli sprístupnené ako otvorené dáta a prostredníctvom inspire služieb (minzp.sk/inspire/) a údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.  

Druhá ocenená aplikácia Otvorená pôdna mapa identifikuje zmenu využitia pôdy, napríklad umožňuje identifikovať rozsah odlesnenia územia Slovenka. Využíva údaje bonitovaných pôd (geoportal.gov.sk) o kvalite pôdy, ktoré môžu byť zároveň vizualizované na mape, pričom si používateľ zistí aj hodnotu pôdy. Projekt využíva údaje bonitovaných pôdno- ekologických jednotiek Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obsahujúce informácie o kvalite a cene pôdy.

Tretia víťazná aplikácia Historické zmeny Bratislavy podľa mapy ukazuje hlavné mesto Slovenska a jeho zmeny počas niekoľkých časových období, najmä zobrazenie zastavanosti v čase v centre mesta. Údaje pre tvorbu boli využité vďaka portálu geoportal.gov.sk.

Vytvoriť užitočné aplikácie z verejne prístupných dát je čoraz rozšírenejšie. Okrem programátorských zručností sú zdrojom aj verejne prístupné datasety, napr. portál otvorených dát data.gov.sk. Na oficiálnej stránke hackathonu budú aplikácie k dispozícii v januári t.r.