streda 9. mája 2018

Aktuálne: Podpora poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra poskytne podporu na poistenie úrody vinohradov proti škodám na úrode spôsobenými počasím, ale aj chorobami alebo škodcami. Uzávierka žiadostí je 15. mája. 

Žiadatelia môžu žiadať prostriedky na poistenie proti škodám na úrode spôsobenými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, inými nepriaznivým poveternostnými udalosťami, zvieratami alebo chorobami viniča alebo zamorením škodcami. Uvádza sa aj zdôvodnenie výberu poisťovne. Všetky potrebné informácie sú na stránke apa.sk/poistenie-urody.

Agrorezort poľnohospodárom, ovocinárom či vinohradníkom pomohol aj v minulosti. V roku 2016 bola vyhlásená eurofondová výzva na zavlažovanie, na ktorú bolo alokovaných 25 miliónov eur. Po extrémnych mrazoch na jar 2016 zase štát pomohol ovocinárom sumou 3,5 milióna eur. Ďalšiu výzvu na budovanie zavlažovacích systémov chystá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejniť v najbližších týždňoch. Má tiež pripravený návrh fungovania rizikového fondu.