štvrtok 10. mája 2018

On-line: #pretozetitohovorim

Celosvetový pilotný projekt #becauseIsayso sa zameriava na prevenciu vysokého krvného tlaku. Máj je mesiacom povedomia o hypertenzii a počas celého mesiaca sa budú realizovať bezplatné merania krvného tlaku aj na Slovensku. 

Tento rok vyzvú svojich rodičov na prevenciu a kontrolu vysokého krvného tlaku deti. Nestačí však rodičom povedať „choď si skontrolovať svoj krvný tlak, pretože ti to hovorím“, treba im aj trpezlivo vysvetľovať dôvody, pre ktoré je prevencia a liečba vysokého krvného tlaku nutná. Na Slovensku bude počas Svetového dňa hypertenzie 17.5.2018 bezplatné meranie tlaku vo vybraných sieťach lekární: viac na pretozetitohovorim.sk, presrdce.eu alebo becauseIsayso.net. Hypertenzia patrí medzi novodobú epidémiu, je označovaná ako tiché ochorenie bez príznakov a postihuje viac ako 40% dospelých vo veku už od 25 rokov. Až polovica pacientov s vysokým krvným tlakom pritom môže byť nediagnostikovaná. Stáva sa problémom už aj pre mladších ľudí a je obrovskou ekonomickou aj sociálnou záťažou.

O vysokom krvnom tlaku hovoríme pri hodnotách od 140 mmHg. Čím je tlak krvi vyšší, tým závažnejšie riziká hrozia. Každý vzostup o 20/10 mmHg zvyšuje riziko kardiovaskulárnej  mortality dvojnásobne. Celkovo postihuje 2 z 5 mužov alebo žien, pritom muži môžu mať mierne zvýšené riziko vzniku. Patrí medzi najdôležitejšiu príčinu vzniku kardiovaskulárnych ochorení a výskytu mŕtvice na celom svete. Dôvodom môže byť rodinná predispozícia, ale aj zlý životný štýl. Mladí ľudia príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, pripisujú ich stresu a iným diagnózam. Podceňujú aj kontrolu svojho krvného tlaku - ak si ho aj zmerajú a zistia vysokú hodnotu, považujú ju za náhodu, nie za ochorenie. Medzi najčastejšie rizikové faktory hypertenzie zaraďujeme: vek, pohlavie, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočnú fyzickú aktivitu, nadváhu a obezitu, vysoký príjem soli a stres.

Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu či vážnym poškodením obličiek. Viac ako 75% pacientov potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku kombinovanú liečbu. Pri užívaní viacerých liekov však pacienti zvyčajne liečbu nedodržiavajú správne, upravujú si dávkovanie, alebo niektorý z liekov prestanú užívať. Prerušenie liečby pri hypertenzii je nebezpečné a môže ohroziť ich život. Už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením sú napríklad fixné kombinácie - spojenie dvoch alebo troch liečiv v jednej tabletke.