pondelok 7. mája 2018

SR: Takmer polovica mladých Sloveniek prejavila záujem o kariéru vo vede či IT

Napriek tomu si túto cestu naozaj zvolí iba štvrtina z nich. Podľa prieskumu je na vine nedostatok ženských vzorov z praxe. 

Potvrdila to európska štúdia Microsoft, ktorá zahŕňala 11.500 dievčat a mladých žien vo veku 11 až 30 rokov a odhalila úzke prepojenie medzi životnými vzormi a motiváciou či záujmom dievčat o kariéru v technických či prírodovedných odboroch (STEM). Do prieskumu sa zapojilo aj 500 slovenských dievčat a mladých žien a ukázalo sa, že ich záujem o prírodovedné a technické predmety sa takmer zdvojnásobil, keď mali vo svojom okolí pozitívny vzor z odboru (iba 14% dievčat bez vzoru prejavilo záujem o STEM v porovnaní s 27% dievčat, ktoré vzor mali). Najviac vzory ovplyvnili ich záujem o kariéru v IT, kde záujem dievčat stúpol až o 21%, čo je pozitívna správa najmä v situácii, keď dievčatá predstavujú iba približne 12% z celkového počtu študentov na technických vysokých školách na Slovensku.

Mladé ženy so vzorom preukázali výrazne viac nadšenia pre kariéru v týchto oboroch – 57% tých, čo vzor majú v porovnaní s 32% bez vzoru. To je 25-% nárast a podstatne viac ako európsky priemer (15%), čo ukazuje, aké sú vzory a preklady pre slovenské mladé ženy dôležité. Iba štvrtina mladých žien, ktoré majú záujem o prácu v STEM odboroch, v nich dnes aj naozaj pracuje. Ženy dnes reprezentujú iba 30% pracovníkov v európskom IT a čím skôr príde spoločnosť s komplexnou stratégiou, ako motivovať viac slovenských dievčat pre štúdium technických a prírodovedných smerov a následne pre prácu v týchto odboroch, tým lepšie sa dokážeme pripraviť a formovať budúcnosť.

Prieskum takisto odhalil aj znepokojujúcu skutočnosť, že IT a iné technické smery o dievčatá prichádzajú už vo veku 12 rokov, kedy sa väčšina ešte len rozhoduje pre štúdium na strednej škole.